Overzicht Elektriciteitsproductie uit Wind op Land & Grootschalig Zon-PV’

228 keer bekeken

In het Klimaatakkoord (2019) is onder andere afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare elektriciteit geproduceerd zal worden met windmolens op land en grootschalige zon-pv.

Met onder meer deze opgave zijn in de afgelopen periode alle 30 RES-regio’s in Nederland aan de slag gegaan om tot een concept-Regionale Energie Strategie (RES) te komen. In een overzichtsnotitie presenteert NPRES - in nauwe samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - de eerste overzichten op basis van deze concept-RES’en. PBL focust zich hierbij met name op het landelijke totaalbeeld en NPRES gaat in op de situatie per RES-regio.

Afbeeldingen

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen