Animatie over de RES en het energienet

De plannen uit de RES zorgen dat ons energienet voor gas, elektriciteit en warmte, in korte tijd flink verandert. Er is forse uitbreiding en aanpassing van onze energienetten nodig om nu en in de toekomst te zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is.

De uitdaging is een balans te vinden tussen de snelheid waarmee het netwerk uitgebreid kan worden, de kosten, de ruimte die het inneemt, de benodigde vakkennis en arbeidskracht en de wensen van inwoners en bedrijven. Samen met de netbeheerders zoeken de 30 energieregio’s naar die balans.

Bekijk hier de animatie over de impact van de RES op het energienet. De animatie is ook te vinden en te verspreiden via deze Vimeo-link.

Regionale Energiestrategie (RES) en het energienet

Cookie settings