Expertise Centrum Warmte

616 keer bekeken

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen in wijken en buurten.

Dat doet het ECW onder meer met de Leidraad (met als onderdelen de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse), factsheets, diverse andere producten en een helpdesk. Het ECW werkt nauw samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het ECW is een initiatief van de sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord.

De Leidraad

Het Rijk ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten, zodat zij goed onderbouwde Transitievisies Warmte en uitvoeringsplannen kunnen opstellen. De Leidraad is één van die instrumenten en bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel is de Startanalyse, die op buurtniveau voor vijf warmtestrategieën een eerste beeld geeft van de technisch-economische gevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2 -reductie). De Startanalyse is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van landelijke data. Het tweede onderdeel van de Leidraad is de Handreiking voor lokale analyse van het Expertise Centrum Warmte (ECW). Hierin vinden gemeenten en modelmakers tips en richtlijnen die hen ondersteunen bij het verrijken van de Startanalyse met lokale data - afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Daarmee kan de gemeente recht doen aan de lokale situatie.

Kennis en ondersteuning

Het ECW biedt op de website o.a. factsheets, templates en andere handige bronnen die behulpzaam kunnen zijn bij het vormgeven van de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen. Daarnaast organiseert het ECW regelmatig bijeenkomsten, kun je met je vragen terecht bij de Helpdesk en hebben ze een regeling Extern Advies Warmtetransitie, waarmee gemeenten een specifieke uitkering kunnen aanvragen voor de inkoop van externe expertise.

 

 

Afbeeldingen

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.