Expertise Centrum Warmte

395 keer bekeken

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen in wijken en buurten.

Dat doet het ECW onder meer met de Leidraad (met als onderdelen de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse), factsheets, diverse andere producten en een helpdesk. Het ECW werkt nauw samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het ECW is een initiatief van de sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord.

De Leidraad

Het Rijk ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten, zodat zij goed onderbouwde Transitievisies Warmte en uitvoeringsplannen kunnen opstellen. De Leidraad is één van die instrumenten en bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel is de Startanalyse, die op buurtniveau voor vijf warmtestrategieën een eerste beeld geeft van de technisch-economische gevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2 -reductie). De Startanalyse is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van landelijke data. Het tweede onderdeel van de Leidraad is de Handreiking voor lokale analyse van het Expertise Centrum Warmte (ECW). Hierin vinden gemeenten en modelmakers tips en richtlijnen die hen ondersteunen bij het verrijken van de Startanalyse met lokale data - afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Daarmee kan de gemeente recht doen aan de lokale situatie.

Kennis en ondersteuning

Het ECW biedt op de website o.a. factsheets, templates en andere handige bronnen die behulpzaam kunnen zijn bij het vormgeven van de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen. Daarnaast organiseert het ECW regelmatig bijeenkomsten, kun je met je vragen terecht bij de Helpdesk en hebben ze een regeling Extern Advies Warmtetransitie, waarmee gemeenten een specifieke uitkering kunnen aanvragen voor de inkoop van externe expertise.

 

 

Afbeeldingen

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.