Discussierapport studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

76 keer bekeken

Overheden zijn de afgelopen jaren op een nieuw speelveld beland. Taken zijn gedecentraliseerd, er wordt vaker op regionale schaal samengewerkt en overheden staan samen voor grote maatschappelijke opgaven. Daarbij hebben ze de ambitie om opgavegericht en als ‘één overheid’ te werken.

Toch lukt dat nog niet altijd goed genoeg. De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet in het rapport Nederland heeft één overheid nodig, aanbevelingen om dit naar een hoger plan te tillen.

Images

Cookie settings