Regionale Energie Strategie

Bestuurlijke vernieuwing

  • NSOB - Taal voor Transitie

    258 keer bekeken

    De Nederlandse School van het Openbaar Bestuur (NSOB) heeft in opdracht van het Nationaal Programma RES het essay ‘Taal voor transitie – een reflectie op de sturing van het RES-proces’ gepubliceerd. De NSOB heeft onderzoek uitgevoerd naar sturingsarrangementen bij de Regionale Energiestrategie.

  • Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen - Als één overheid

    226 keer bekeken

    Voor een goede samenwerking tussen overheden is de wens om samen aan een maatschappelijke opgave te werken niet altijd voldoende om de gewenste resultaten en impact te bereiken. Werkwijzen, structuren en financiën kunnen in de weg zitten.

Cookie-instellingen