De Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie bestaat uit maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners. Met hun kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. Ze weten wat er lokaal speelt en zetten hun netwerk in.

Wat is de Participatiecoalitie?

De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en MilieufederatiesEnergie SamenBuurkracht en LSA bewoners. Met hun kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. Ze weten wat er lokaal speelt en zetten hun netwerk in. 

Ondersteuningsprogramma bewonersparticipatie

Van 2019-2021 biedt de Participatiecoalitie in het kader van het Klimaatakkoord een landelijk ondersteuningsprogramma. Wat biedt de Participatiecoalitie jou?

  • Kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten;
  • praktisch advies over burgerparticipatie bij de Regionale Energiestrategie (RES);
  • advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken;
  • en begeleiding van 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.

“We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur. We weten wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in. Hiermee maken we de kans dat de energieprojecten in jouw gemeente of regio slagen veel groter.” De Participatiecoalitie

Landelijke samenwerking

De Participatiecoalitie werkt nauw samen met:

– Nationaal Programma RES
– Programma Aardgasvrije Wijken
– Kennis en Leerprogramma van de VNG

 

Afbeeldingen

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen