Q&A Participatie & Lokaal Eigendom

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over de participatie van burgers en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land, waaronder ook over lokaal eigendom. Wat deze afspraken precies inhouden, blijkt in de praktijk verschillend te worden uitgelegd.

Om helderheid te scheppen, is vanuit de sector een toelichtende notitie opgesteld. Die geeft antwoord geeft op de meest gehoorde vragen en misverstanden over de participatie-afspraken in het Klimaatakkoord. Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties, de NVDE, Holland Solar en NWEA zijn de opstellers, alle partijen die bij betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de afspraken in het Klimaatakkoord.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen