Ruimtegebruik

 • Kansen en knelpunten

  0 keer bekeken

  Werkgroepen die aan de slag gaan met kansen en knelpunten

 • Regionale Energiestrategie en de Omgevingswet

  7 keer bekeken

  Overzicht van informatie en voorbeelden over de RES en de Omgevingswet

 • RES en milieueffectrapportage

  8 keer bekeken

  Meer informatie over de RES en de milieueffectrapoortage (MER).

 • RES en gebiedsontwikkeling

  78 keer bekeken

  RES en gebiedsontwikkeling

 • Handreiking Natuur en Landschap in de RES

  93 keer bekeken

  De Natuur en Milieufederaties (onderdeel van de Participatiecoalitie) hebben in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR) de Handreiking ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ gepubliceerd.

 • Erfgoed - energie en landschap

  286 keer bekeken

  Door het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Hier vind je informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  306 keer bekeken

  De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op onze leefomgeving.

Cookie-instellingen