RES en de Omgevingswet

 • RES en de Omgevingswet

  Bericht RES en de Omgevingswet bekijken
  1443 keer bekeken

  De projecten en plannen die in de RES staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. Denk aan de Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Op deze pagina vind je meer informatie.

 • Zo brengt Metropoolregio Eindhoven Omgevingswet en RES bij elkaar

  Bericht Zo brengt Metropoolregio Eindhoven Omgevingswet en RES bij elkaar bekijken
  599 keer bekeken

  De doelen en afspraken uit de RES worden straks verankerd in de instrumenten van de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt. De Metropoolregio Eindhoven organiseerde één inleidende en vier verdiepende masterclasses over hoe je je daar het best op voorbereidt.

 • RES en Omgevingsinstrumenten

  Bericht RES en Omgevingsinstrumenten bekijken
  22 keer bekeken

  Over vastleggen van keuzes in ruimtelijk beleid en de kerninstrumenten van de Omgevingswet.

 • Praktijkproef RES Zeeland op Digitaal Stelsel Omgevingwet

  Bericht Praktijkproef RES Zeeland op Digitaal Stelsel Omgevingwet bekijken
  560 keer bekeken

  Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is dé plek waar alle relevante en officiële informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Ook de RES’en worden via het DSO digitaal beschikbaar en toegankelijk gemaakt. Om ervaringen op te doen is een praktijkproef uitgevoerd en afgerond.

 • Pilots energietransitie en Omgevingwet

  130 keer bekeken

  Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen en nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Variërend van plaatsen van windmolens en zonneakkers, tot gasloze wijken en gebruik van restwarmte.

 • Webcollege - Energietransitie en de Omgevingswet

  Bericht Webcollege - Energietransitie en de Omgevingswet bekijken
  9 keer bekeken

  In dit webcollege wordt de link tussen de doelen uit het Klimaatakkoord en de instrumenten van de Omgevingswet uitgelegd. Ook de rol van de Regionale Energiestrategieën (RES'en) komt aan bod.

Cookie-instellingen