RES en Natuur

 • Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land

  Bericht Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land bekijken

  Het Rijk, Provincies, de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), TenneT en groene partijen (Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en de Natuur en milieufederaties) werken samen aan het traject Natuurinclusieve Energietransitie voor wind en hoogspanning op land (NIEWHOL).

 • Energie in natuur en landschap

  Bericht Energie in natuur en landschap bekijken

  In de concept-RES’en zijn knelpunten aangegeven. 4 werkgroepen werken aan oplossingen. Deze werkgroep is er om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor de RES’en hoe natuur, landschap en energieopwekking gecombineerd kan worden.

 • Handreiking Natuur en Landschap in de RES

  Bericht Handreiking Natuur en Landschap in de RES bekijken

  De Natuur en Milieufederaties (onderdeel van de Participatiecoalitie) hebben in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR) de Handreiking ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ gepubliceerd.

Cookie-instellingen