NVDE Brochure warmtebronnen RES

90 keer bekeken

Deze brochure is een uitgave van De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en Energie-Nederland.

In de Regionale Energie Strategie wordt de regionale warmtevraag en beschikbaarheid van (duurzame) bronnen in kaart gebracht. Ook wordt inzicht gegeven in de huidige en gewenste toekomstige infrastructuur. Transitievisie Warmte die elke gemeente voor het einde van 2021 moet vaststellen. Verder zijn in het Ontwerp Klimaatakkoord afspraken gemaakt over de verduurzaming van verschillende warmetbronnen en elektriciteit.

Deze brochure heeft als doel in vogelvlucht inzicht te geven in de verschillende soorten duurzame bronnen, en met name ook door te verwijzen naar achterliggende rapporten, organisaties en bedrijven. Ergens in het gesprek over duurzame warmte, wordt altijd de opmerking gemaakt ‘de meest duurzame warmte is die warmte die je niet hoeft op te wekken’. Hier is dat niet anders. Isolatie van woningen en gebouwen is essentieel om te komen tot een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving.

Ten slotte nog een opmerking over andere bronnen dan warmte:

  • Duurzaam gas is niet meegenomen in deze brochure, omdat hier een andere bron aan ten grondslag ligt;
  • Duurzame elektriciteit is ook uit dit overzicht gehouden omdat deze brochure alleen gaat over warmtebronnen. Bij een aantal genoemde bronnen is (hulp)elektriciteit nodig bij de opwekking of conversie. Voor elektriciteit geldt natuurlijk dat dit op gebouw (of blok)niveau omgezet kan worden naar warmte.
  • Opslag heeft een belangrijke rol, maar is niet meegenomen in deze brochure.

Images

Cookie settings