Regionale Energie Strategie

Warmte

 • Voorbeelden van projecten warmtetransitie

  49 keer bekeken

  Energie Nederland verzamelde voorbeelden van projecten die gerealiseerd of ontwikkeld worden in de warmtetransitie.

 • Expertise Centrum Warmte

  201 keer bekeken

  Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen in wijken en buurten.

 • NP RES Factsheet Warmte

  1200 keer bekeken

  In deze factsheet over Warmte lees je meer over restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, groengas en waterstof.

 • Warmtebronnen in de Regionale Energiestrategie

  400 keer bekeken

  Dit overzicht is gemaakt door de NVDE in samenwerking met Energie Nederland.

Cookie-instellingen