Wind op Land

 • Helpdesk Wind op Land

  Bericht Helpdesk Wind op Land bekijken

  In juni 2021 deed de Raad van State uitspraak over een uitbreiding van een windpark in Delfzijl die gevolgen heeft voor windparken in Nederland. De Helpdesk Wind op Land geeft uitleg over de uitspraak en wat die betekent voor zoekgebieden, windparken in ontwikkeling en bestaande windparken.

 • Onderzoek RIVM gezondheidseffecten geluid

  Bericht Onderzoek RIVM gezondheidseffecten geluid bekijken

  Er is veel maatschappelijke discussie over de plek van windmolenparken. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van het geluid van windturbines.

 • Windturbines in levend landschap

  Bericht Windturbines in levend landschap bekijken

  Een Community of Practice (vakexperts op het gebied van landschap en windenergie) onderzocht wat de best mogelijke manier is om windturbines een plek te geven in landschappen. Het onderzoek werd begeleid door het ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

 • Slagschaduw

  Bericht Slagschaduw bekijken

  De ronddraaiende wieken van een windturbine werpen schaduw op de omgeving. De frequentie, de intensiteit en de duur van slagschaduw bij een locatie bepalen de mate van hinder. Om die reden stellen overheden normen op voor slagschaduw. Lees meer over slagschaduw bij windturbines.

 • Laagfrequent geluid

  Bericht Laagfrequent geluid bekijken

  Wat zijn de bronnen van LFG? Is er wetgeving of zijn er richtlijnen om hinder te beperken? Hoe wordt LFG gemeten? En wat is er bekend over de effecten van LFG op onze gezondheid? Lees meer over wat bekend is over laagfrequent geluid.

 • Wettelijke normen geluid

  Bericht Wettelijke normen geluid bekijken

  Draaiende windturbines produceren naast elektriciteit ook geluid. Door innovaties bij de nieuwste generaties windturbines is het geluid minder dan bij oudere generaties. Lees meer over de stand van zaken met betrekking tot wettelijke normen rond geluid bij windturbines.

 • Veiligheid en windturbines

  Bericht Veiligheid en windturbines bekijken

  Om te voorkomen dat zich ongelukken voordoen met windturbines, moeten windturbines aan strenge veiligheidseisen voldoen. Daarnaast is de locatiekeuze van de molens van belang waarbij de (externe) veiligheidsrisico’s voor de omgeving goed in kaart worden gebracht en worden beoordeeld.

 • Gezondheidseffecten windturbines

  Bericht Gezondheidseffecten windturbines bekijken

  Bij het maken van plannen voor het plaatsen van windturbines in Nederland spelen geluidhinder en andere vormen van hinder voor omwonenden een belangrijke rol in het gesprek daarover. 

 • Radartoetsing en windturbines

  Bericht Radartoetsing en windturbines bekijken

  In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die dienen voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines kunnen verstoring op de radar veroorzaken. Lees hierover meer in het Infoblad Radartoetsing en windturbines.

 • Wind op Zee

  Bericht Wind op Zee bekijken

  De Rijksoverheid heeft een website ontwikkeld met alle informatie over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.