Systeemefficiëntie

Er is een forse uitbreiding en aanpassing nodig van het energienet om nu en in de toekomst energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. Ons huidige energienet is robuust en betrouwbaar. Maar het is oorspronkelijk ingericht op een aantal grote, centrale energie-aanbieders. Nu hebben we echter te maken met nieuwe warmtebronnen en tientallen aanbieders van wind- en zonne-energie die moeten worden aangesloten op het energienet. De uitdaging is een balans te vinden tussen de snelheid waarmee het netwerk uitgebreid kan worden, de kosten daarvan, de ruimte die het inneemt, de wensen van inwoners en bedrijven, maar ook de benodigde vakkennis en arbeidskracht. Samen met de netbeheerders zoeken de 30 energieregio’s naar die balans. 

 


 

 • Forse investeringen in het energiesysteem

  Daan Schut is Chief Transition Officer bij Alliander en is namens de brancheorganisatie Netbeheer Nederland lid van het Opdrachtgevend Beraad van NPRES. Volgens Daan is het ontwerp van de toekomstige energienetten een enorme uitdaging door de energietransitie waar we nu middenin zitten.

 • Alles wat je moet weten over Systeemefficientië

  Bericht Alles wat je moet weten over Systeemefficientië bekijken

  In deze factsheet de noodzaak om in de verdere uitwerking van de Regionale Energiestrategieën maatregelen te nemen om het energienet zo efficiënt mogelijk te benutten en daarmee kosten, tijd en ruimte besparen.

 • Werkgroepen Kansen en knelpunten in de RES

  Bericht Werkgroepen Kansen en knelpunten in de RES bekijken

  De werkgroepen Zon op daken, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed werken aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Systeemefficiëntie in de RES 1.0

  Bericht Systeemefficiëntie in de RES 1.0 bekijken

  Concrete tips voor het meenemen van de mogelijkheden van de energienetwerken.

 • Basisdocument over energie-infrastructuur

  Bericht Basisdocument over energie-infrastructuur bekijken

  Basisinformatie over energie-infrastructuur opgesteld voor de Regionale Energie Strategieën door Netbeheer Nederland.

Cookie-instellingen