RES & gebiedsontwikkeling

Een momentje...
 • Adviesrapport: Leren op het raakvlak van energie en ruimtelijke ordening

  Onderzoeksinstelling Het PON & Telos voerde in opdracht van NP RES en RVO een verkenning uit naar lerende netwerken tussen energieprofessionals en ruimtelijke ordenaars. In hun adviesrapport ‘De kracht van de combinatie' presenteren zij verschillende opties voor mogelijke leernetwerken.

 • Ruimtelijke principes in de energietransitie

  Een quickscan naar de toepassing van ruimtelijke principes in de regionale energietransitie door Lagarde Advies in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Ruimtelijke studies energietransitie

  Ruimtelijk specialisten hebben in de uitgaven ‘Energie en ruimte’ en ‘Klimaat, Energie, Ruimte’ de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie in beeld gebracht.

 • Factsheets proeftuinen voor integrale gebiedsaanpak energievraagstuk

  NP RES heeft opdracht gegeven om vier proeftuinen op te zetten die regio’s verder helpen hun RES’en uit te voeren via een integrale gebiedsaanpak. De lessen uit de proeftuinen vormen input voor de RES'en 2.0.

  Cookie-instellingen