Praktijkproef RES Zeeland op Digitaal Stelsel Omgevingwet

1121 keer bekeken

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is dé plek waar alle relevante en officiële informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Ook de RES’en worden via het DSO digitaal beschikbaar en toegankelijk gemaakt. Om ervaringen op te doen is een praktijkproef uitgevoerd en afgerond.

RES als document doorzoekbaar

Het publiceren van een RES op het DSO maakt de RES als document doorzoekbaar op thema’s, hoofdlijnen en locaties. Het stelt burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties in staat de RES te vinden én op een handige en eenvoudige manier te doorzoeken. Zoals een webshop doorzoekbaar is op producten in allerlei soorten en maten, zo kan een RES worden doorzocht op thema’s rondom de opgave van de RES.

RES in regulier omgevingsbeleid

Daarnaast maakt het publiceren van een RES op het DSO het voor bevoegd gezagen (provincies, gemeenten, waterschappen) eenvoudiger om de RES in te bedden in hun eigen omgevingsbeleid. In het Klimaatakkoord is namelijk vastgelegd dat alle RES’en uiteindelijk dienen te worden verankerd in het reguliere omgevingsbeleid van alle betrokken overheden.

Praktijkproef RES-regio Zeeland

Om eerste ervaringen op te doen met het publiceren van een RES op het DSO, voerde het Nationaal Programma RES samen met de RES-regio Zeeland, de VNG, het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet en de stichting Geonovum een praktijkproef uit.

Leer- en ontdekkingsreis

De praktijkproef is opgezet als een gezamenlijke leer- en ontdekkingsreis. De praktijkproef is inmiddels afgerond en heeft tot een aantal conclusies, aanbevelingen en resultaten geleid:

  1. Het digitaal publiceren van een RES op het DSO is nu al mogelijk en levert straks bij het verankeren van de RES in het omgevingsbeleid van de diverse betrokken overheden grote voordelen op.
  2. Het digitaal publiceren van een RES op het DSO gaat niet vanzelf en vraagt een pro-actieve aanpak en regie vanuit het RES-team.
  3. Maak bij het digitaal publiceren van een RES op het DSO zo veel mogelijk gebruik van de resultaten van de praktijkproef RES-regio Zeeland.
  4. Verdiep je als RES-team vooraf in de digitale standaarden van de Omgevingswet en zorg dat het RES-team over voldoende kennis beschikt.
  5. Benut de kennis en ervaring in het RO-domein met het digitaal publiceren van ruimtelijke plannen. Breng RO-experts en GEO-experts samen met de experts uit de wereld van de (regionale) energietransitie.

Praktische handvatten

Lees meer over de lessen uit de praktijkproef en vind praktische handvatten in onderstaande producten. Gezien het lerende karakter van dit traject, zijn deze producten levende documenten. Zij zullen gaandeweg aangevuld worden met nieuwe inzichten en kennis die worden opgedaan.

  • Een korte video over de voordelen en meerwaarde van het digitaal publiceren en verankeren van een RES in het omgevingsbeleid.
  • Een kookboek als handreiking voor de experts die in de praktijk aan de slag willen met het digitaal publiceren en verankeren van de RES op het DSO.
  • Een position paper over het belang van gemeenschappelijk gebruik van beleidsondersteunende data en informatie (informatieproducten) ten behoeve van een RES; in dit position paper wordt ook aangegeven hoe je data en informatie die je als regio gebruikt voor je RES kunt “meenemen” en gezamenlijk kunt blijven benutten in het verdere traject richting uitvoering, vergunningverlening en monitoring.
  • En een powerpoint van de kennissessie Digitale verankering van 10-11-2020.

RES en de Omgevingswet

Verankering van de RES in het omgevingsbeleid van alle overheden omvat natuurlijk veel meer dan alleen het digitale aspect. Denk aan de keuze voor de planfiguur (omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan, enz.), de wettelijke procedures en vereisten, de betrokkenheid van burgers, bedrijven, belanghebbenden en belangstellenden, enz.

Meer hierover is hier te vinden op onze website.

Meer weten?
Neem dan contact op met RIjk van Voskuilen, thema-expert data en monitoring NPRES of met Vincent Aalbers (VNG), tel.nr: 06-53885636, email: vincent.aalbers@vng.nl.

 

Afbeeldingen

Publicatie RES op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.