Presentaties RES en Omgevingswet - Dag van de Omgevingswet 2021

Foto: Gerrie Fenten NP RES - fotograaf Michiel Wijnbergh.
89 keer bekeken

Op 14 oktober 2021 organiseerde VVM (netwerk van milieuprofessionals) de jaarlijkse Dag van de Omgevingswet. NP RES verzorgde daar een aantal sessies over de relatie tussen de RES en de Omgevingswet.

 • Oefenen met het instrument programma in de regionale energiestrategie
  Gerrie Fenten Theme expert ruimte NP RES en Annemieke Schattenberg, Ministerie BZK 

  Vrijwel iedere RES regio heeft op 1 juli een RES 1.0 opgeleverd. De volgende stap is het verankeren van de ambities met keuzes in de fysieke leefomgeving in het Omgevingsbeleid. Deze verankering, met bijbehorende ruimtelijke afwegingen en participatie, moet zodanig gebeuren dat uiterlijk 1 jan 2025 omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven. Best kort dag als je nu nog moet beginnen met een Omgevingsvisie en nog een Omgevingsplan moet maken. In opdracht van het NP RES is daarom in 4 pilotregio’s verkend of misschien het programma, als instrument uit de Omgevingswetkoffer, zou kunnen helpen in het RES proces om het zoekgebied verder te concretiseren en met stakeholders, zoals netbeheerders, tot een plan van een aanpak te komen als het gaat om netverzwaring en uitbreiding. De resultaten van deze studie en de opgedane ervaringen willen we op met u delen. Zie Toegevoegde bestanden hieronder.
 • De RES Zeeland in het DSO
  Theo Overduin, themaexpert data & monitoring bij NP RES

  In het klimaatakkoord (de Nederlandse bijdrage aan “Parijs”) vormen de Regionale Energie Strategieën (RES-en) een belangrijk onderdeel. Met name voor de onderwerpen duurzame en hernieuwbare opwek van elektriciteit en voor de regionale aspecten van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. In het klimaatakkoord is ook aangegeven dat alle RES-en door de diverse overheden (met name gemeenten en provincies) verankerd dienen te worden in het (reguliere) omgevingsbeleid. Energietransitie en omgevingsbeleid c.q. de Omgevingswet c.q. het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hebben dus alles met elkaar te maken.

  Om ervaring op te doen wat dit dan vervolgens concreet betekent, is in 2020 op initiatief van het Nationaal Programma RES (NP RES) samen met de VNG en met de RES-regio Zeeland een praktijkproef uitgevoerd. Tijdens de sessie worden de resultaten van deze buitengewoon interessante, nuttige, leerzame en boeiende praktijkproef gepresenteerd.

Foto: Gerrie Fenten NP RES - fotograaf Michiel Wijnbergh.

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen