Intern salderen

Een duurzaam energieproject leidt meestal slechts tijdelijk tot uitstoot van stikstof. Intern salderen betekent dat je deze uitstoot wegstreept door bij een activiteit binnen het project of in de buurt tijdelijk de stikstofuitstoot te verminderen.

Intern salderen kan op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

  • Door het projectgebied te vergroten, kun je kijken of het mogelijk is om afspraken te maken met bijvoorbeeld een naastgelegen bedrijf of sportvereniging, die hun stikstofuitstoot dan tijdelijk verlagen. Zo worden in Harderwijk twee nabijgelegen sportvelden een jaar lang niet bemest om de uitbreiding van een onderstation mogelijk te maken.
  • Als het project naast een autoweg gelegen is: snelheid verlagen gedurende de werkzaamheden, rijbanen afsluiten of tijdelijk alleen openstellen voor elektrische auto’s, organiseren van een autoloze zondag.
  • Intern salderen door middel van het verwijderen van beplanting/plaggen, bijvoorbeeld van planten die niet van nature in Nederland voorkomen.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen