Bedrijventerreinen

Voor het realiseren van de duurzame opwek met zon en wind en opslag kunnen we kijken naar de mogelijkheden op bedrijventerreinen. Er zijn veel verschillende soorten bedrijventerrein en afhankelijk van de soort en de vitaliteit van de terreinen kun je als RES regio bepalen welke aanpak het meest kansrijk is. Zo is het weinig zinvol om te investeren in duurzame energie op een bedrijventerrein dat getransformeerd zal worden naar een woonwijk. 

Binnen een regio onderscheiden we verschillende soorten bedrijvenlocaties:

 • Wijken met een groot percentage kantoorgebouwen. Voor dit soort locaties is het belangrijk na te gaan wie de eigenaar van de gebouwen is. Investeren in bijv. zonnepanelen zal vaak moeten gebeuren door de eigenaar. Kleine kantoorlocaties geconcentreerd in bepaalde wijken maken deel uit van aanpak om te komen tot aardgrasvrije wijk. Naast het aardgasvrij maken kan meteen gekeken worden of er mogelijk meer duurzame energie opgewekt kan worden. Ook de aanpak om tot energielabel C te komen voor kantoorgebouwen biedt kansen om te koppelen; ‘werk met werk maken’
 • Kleine bedrijventerreinen met gemengde bedrijven, vaak grenzend aan een woonkern. Verspreid over de regio kunnen verschillende van dit soort terreinen worden onderscheiden. Op de terreinen is vaak een veelheid aan MKB bedrijven te onderscheiden. De soort panden, het eigendom en de energiebehoefte aan de bedrijven kan heel divers zijn.  Kleine bedrijventerreinen worden vaak ook meegenomen in de aardgastransitie. Ook hier kan gekeken worden of er dan misschien meer mogelijkheden zijn voor duurzame energie: zon en wind. 
 • Logistieke centra. Het is belangrijk deze locaties apart te onderscheiden omdat dit locaties zijn waar (op termijn) veel elektriciteit nodig is voor het laden van voertuigen. Bij een grote vraag naar elektriciteit is het belangrijk na te gaan of de energie mogelijk op deze locatie kan worden opgewekt: daken vol met zonnepanelen, een windmolen, samen met extra opslagfaciliteiten. 
 • Locaties met vaak maar 1 of een cluster van grote bedrijven met een grote energievraag (warmte, elektriciteit). Veel van deze bedrijven zijn vaak zelf al bezig met energiesparing en het verkennen van mogelijkheden om de energie die ze nodig hebben lokaal op te wekken. In terminologie van EZK kan synoniem zijn met ‘het zesde industriecluster’. In het ‘Zesde cluster’ zijn naast chemie nog acht andere sectoren vertegenwoordigd: levensmiddelen, papier, glas, keramische industrie, afval en recycling, ICT-bedrijven, metallurgische industrie, en de olie- en gasexploratiebedrijven. Campus; een universiteitsterrein waar naast gebouwen voor onderwijs en onderzoek ook woningen en voorzieningen zijn voor zowel  docenten als studenten aanwezig zijn.

Daarnaast zijn er een  aantal grote industriële clusters in Nederland. Dit zijn de Rotterdamse Haven/ Moerdijk Noordzeekanaalgebied, Eemshaven-Delfzijl, Chemelot en Terneuzen. Voor deze clusters heeft Rijk samen met de regionale partners een eigen aanpak in het Programma Verduurzaming Industrie.  

Relatie met andere opgaven

Niet alleen vanuit de RES ambitie is het belangrijk naar de verschillende soorten bedrijvenlocaties te krijgen. Andere discipline binnen de provincies en gemeenten en andere maatschappelijke organisaties doen dit ook al.  Zo wordt er vanuit afdelingen economie naar bedrijventerreinen gekeken voor wat betreft werkgelegenheid. Daarnaast wordt er vanuit mobiliteit en transport naar deze terreinen gekeken. En vanuit natuur ontwikkeling. Realiseren van de RES ambitie op deze lokaties kan dan ook het beste gebeuren met collega’s en stakeholders van deze andere opgaven en programma’s. Welke dat zijn zal per regio verschillen. 

Ga in je regio na waar en door wie gewerkt wordt aan: 

 • Transitievisie warmte; aardgasvrije wijken
 • Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland
 • Herstructurering van bedrijventerreinen
 • Vergroening van bedrijventerreinen
 • Programma’s gericht op besparing van energie bij bedrijven
 • Verduurzaming mobiliteit
 • Stimuleringsprogramma zon op dak  (zie verder uitvoeringsstrategie zon op daken en objecten)

Alvorens naar bedrijventerreinen en kantoorlocaties te kijken voor kansen voor duurzame energie is het belangrijk na te gaan:

 • Hoe en op welke wijze er al een samenwerking is tussen de bedrijven
 • In wiens eigendom de panden zijn
 • Of er vestigingen van buitenlandse bedrijven zijn. Het is mogelijk dat de mate van energiebesparing en verduurzaming door het hoofdkantoor in het buitenland wordt bepaald. 
   

 

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.