Soorten gebieden

De kenmerken van het gebied zijn vaak bepalend voor hoe en hoeveel duurzame energie kan worden ontwikkeld. Zo kun je gebieden afbakenen op basis van bijvoorbeeld functies, zoals bedrijventerreinen, eigendom van de gronden, of cultuurhistorische waarde van het gebied. Hieronder is een aantal soorten gebieden met de mogelijke specifieke aandacht beschreven.

Een momentje...
 • Bedrijventerreinen

  41 keer bekeken

  Voor het realiseren van de duurzame opwek en opslag kan gekeken worden naar de mogelijkheden op bedrijventerreinen.

 • Gronden van de (Rijks)overheid

  37 keer bekeken

  Opwek van energie op Rijksgronden (OER).

 • Gebouwen en objecten

  68 keer bekeken

  Zonnepanelen kunnen op gebouwen en objecten worden geplaatst. Voorbeelden en aanpak zijn te vinden op de helpdesk zonopwek.

 • Assets van de Waterschappen

  42 keer bekeken

  Rioolwaterzuiveringsinstallaties en waterkeringen bieden mogelijkheden.

 • Agrarisch buitengebied

  37 keer bekeken

  Het agrarisch buitengebied is een divers gebied met verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden.

 • Stedelijk gebied

  57 keer bekeken

  Bij bestaande huizen en bedrijven moet opwek worden ingepast, bij nieuwe huizen en bedrijven moet vanaf het begin worden nagedacht over de energievoorziening.

 • Cultuurhistorisch erfgoed

  37 keer bekeken

  Door het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Hier vind je informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Cookie-instellingen