RES en de milieueffectrapportage

Deze pagina's geven inzicht in de vervolgstappen na RES 1.0, zodat je als overheid op 1 januari 2025 alle benodigde vergunningen voor hernieuwbare energie op land hebt verleend. Het afgeven van deze vergunningen gaat niet vanzelf, er is werk aan de winkel. Verschillende praktijksituaties zijn vanuit verschillende denkrichtingen belicht. Zo kun je als overheid nagaan hoe het er op dit moment voor staat en welke stappen nog nodig zijn om op tijd vergunningen te verlenen. Het tijdig verlenen van de vergunningen is geen doel op zich. Dit doe je met als doel om de voor 2030 vastgelegde ambities tijdig te realiseren en met de blik gericht op 2050.

Aan de slag 

Door met deze informatie aan de slag te gaan ontstaat inzicht in de opgave die je hebt, hoe die eruit ziet, welke acties je kunt ondernemen en hoe urgent een en ander of zelfs alles is. Uit gesprekken met overheden in de RES-regio’s blijkt dat die allesomvattende urgentie in veel situaties het geval is. De opgave om de ambities uit de RES 1.0 daadwerkelijk te realiseren door op tijd vergunningen te verlenen, is stevig. 

We verkennen de opgave vanuit verschillende richtingen.

 • Bepaal het vertrekpunt
  Waar staan we en wat moet er nog gebeuren? 
 • Concretiseer de ambitie 
  Wat zijn concrete zoekgebieden/projectlocaties met grote kansrijkheid?
 • Bepaal de route richting vergunningverlening 
  Welke route leidt tot tijdige vergunningverlening?
 • Bepaal de sturingsfilosofie 
  Wat is de rol van de RES-regio als samenwerkingsverband?

Het verkennen van de opgave met een blik naar alle richtingen is nuttig, ongeacht de fase waarin het proces zich bevindt. Daarom is het goed het verkennen niet te beschouwen als van a, naar b, naar c maar mee te bewegen met de richtingen. 

Vooraf aan het verkennen van de richtingen is de centrale vraag: ‘schat ik in dat het lukt om op 1 januari 2025 de benodigde omgevingsvergunningen te verlenen?’. Daarbij is het goed ook een eerste antwoord te geven op de vraag: ‘wie en wat heb ik nodig om het voor elkaar te krijgen?’ ofwel:

 • Is de governance op orde?
  Wie heb ik nodig? Wie kan ik waar doelmatig inzetten? Met wie kan ik samenwerken? Heb ik voldoende grip op het vaststellen en vervolgens uitvoeren van het beleid, de controle op deze uitvoering, de verdeling van verantwoordlijkheden en zeggenschap en de voortgang in de organisatie en planning?
 • Zijn er voldoende voorbereidingen getroffen?
  Wat heb ik nodig en wat is de volgende stap? Is het beleid voldoen scherp? Het verrichte onderzoek toereikend? Heb ik een plan-MER nodig en is dat al afgerond of in gang gezet? Of heeft de provincie al een plan-MER in voorbereiding? Zijn de afwegingen bestuurlijk onderbouwd of is de onderbouwing juist sterk inhoudelijk gericht? Is het beleid voldoende uitgewerkt en gecommuniceerd? Heb ik de collega's van grondbeleid voldoende aangehaakt om samen met hen onze positie te bepalen en met inwoners samen lokaal eigendom vorm te geven?

Kortom, is het mogelijk de ambitie te halen en hoe krijg je dat voor elkaar? Bij vragen zijn de thematrekkers leefomgeving van NPRES beschikbaar voor advies.  

Door de opstelling van Regionale Energiestrategieën (RES) te ondersteunen met milieueffectrapportages (MER), kunnen regio’s zoveel als mogelijk de voordelen daarvan benutten. Lees hier het adviesrapport van de Commissie m.e.r. en ervaringen uit de pilot regio’s.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.