Een milieueffectrapportage is van meerwaarde bij een RES

NP RES en de Commissie m.e.r. ondersteunen in een pilot samen een aantal regio's bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES. Lees hier de ervaringen en resultaten uit de pilots.

Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de regionale energiestrategie. Milieueffectrapportage biedt goede ondersteuning bij een regionale energiestrategie (RES). Het helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Dat blijkt in de praktijk uit pilots in verschillende regio’s.

Kristel Lammers, programmadirecteur NP RES: “De energie transitie is een grote opgave. Desondanks zie ik grote enthousiasme bij alle regio’s. Het is belangrijk om natuur en landschap – iets wat ons allemaal bindt – te beschermen en goed te kunnen benutten. Daar is een MER een belangrijk instrument voor.”

Pilotregio’s

De volgende regio’s hebben in deze ronde meegedaan aan de pilot:

  • Noord-Holland Noord
  • Noord Holland Zuid
  • Fruitdelta Rivierenland
  • Metropoolregio Eindhoven
  • Holland Rijnland

Noord-Holland Zuid: “Het mooie is dat de commissie m.e.r. een adviesrapport heeft uitgebracht die ons heel veel handvatten biedt om de volgende stappen te zetten. Er staan stap voor stap een aantal aanbevelingen in die we kunnen volgen.”

De ervaringen worden in het kort verteld in de video (hieronder).

Uitkomsten en ervaringen

Tijdens de sessie van 14 december kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Is een MER verplicht of niet?
  • Gaat het alleen over milieu, of is het breder dan dat?
  • Hoe verdeel je de ‘pijn’ van de energietransitie?
  • Wat is een goed moment om te beginnen met participatie?

Bekijk het volledige verslag van de bijeenkomst. Hierin staan ook de links naar alle presentaties die zijn gegeven en ook worden handige websites genoemd.

Nieuwe ronde pilots

NP RES en Commissie m.e.r kondigen een nieuwe ronde pilots aan. Wil je richting RES 2.0 met je eigen vraag aan de slag en kun je een steuntje in de rug gebruiken? Meld je aan als pilotregio. Meer informatie, sparren of aanmelden kan bij Gerrie Fenten: g.fenten@npres.nl.

Bekijk de MER’en

Hieronder de adviezen die de Commissie m.e.r. al uitbracht over de milieu-informatie bij de RES van:

Afbeeldingen

Pilot Regionale Energiestrategie (RES) en milieueffectrapportage (MER)

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen