Analysekaarten NP RES

Basisgegevens als hulpmiddel

Met de analysekaarten RES presenteren wij voor alle RES-regio’s eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschikbare en veelgebruikte landelijke databronnen. Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van een Regionale Energie Strategie (RES). De gegevens zijn downloadbaar. Ze kunnen door elke regio naar eigen goeddunken verder worden benut, aangevuld en gecombineerd met eigen regionale en lokale aanvullende data of gebruikt worden voor toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen en bijvoorbeeld in ontwerpateliers tijdens het proces om tot een RES te komen.

Kwaliteit en actualiteit

De kwaliteit van de berekeningen en de actualiteit van de gegevens is afhankelijk van de brondata die zijn toegepast. Hierin zijn we afhankelijk van de volledigheid van de brondata en het jaar van uitgave. We hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open data (zoals CBS, klimaatmonitor, RVO, PBL). Bij elke kaartlaag in de viewer kunt u via de knop “meer informatie” achterhalen waar de gegevens vandaan komen, welke definities gehanteerd zijn, enz.

Aansprakelijkheid

Zowel EZK, BZK, VNG, IPO, Unie van Waterschappen (als Generation.Energy, CE Delft, Geodan) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de kaart en informatie. Aan de informatie op deze kaart kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor meer uitgebreide informatie over aansprakelijkheid kunt u onze disclaimer raadplegen.

Actualiteit van de digitale kaarten en de data

In het najaar van 2020 hebben we alle analysekaarten weer helemaal bijgewerkt op basis van de meest recente data, kennis en inzichten. We noemen dit versie 3.0. Als je de kaartviewer opent, kom je automatisch bij deze versie terecht. Omdat we ook de eerdere versies van oktober 2019 (versie 2.0) en die van april 2019 (versie 1.0) beschikbaar willen houden voor alle gebruikers, kun je ook deze nog steeds raadplegen en inzien.

We bekijken tenslotte nog of het mogelijk en haalbaar is om begin 2021 een beperkte aanvulling te doen op de nieuwste versie van de analysekaarten. Dit komt omdat we meer tijd nodig hebben om een aantal gebruikerswensen nader te verkennen. Als dit daadwerkelijk gaat leiden tot aanvullingen, zullen we dat tijdig aankondigen (versie 3.1).

Meer weten over de analysekaarten? Neem dan contact op met Rijk van Voskuilen, thema-trekker data & monitoring. 

Ziet u onjuistheden in de kaart of de cijfers? Of heeft u een suggestie ter verbetering van de gebruiksmogelijkheden van de kaart? Uw melding daarvan aan de redactie stellen wij zeer op prijs.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.