Kansen en Knelpunten

 Regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen ten aanzien van de ambities. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders, NVDE, NMF, PBL benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. Er zijn verschillende inzichten en soms tegenstrijdige belangen die maken dat er een knelpunt is. Daarom kunnen we alleen gezamenlijk werken aan knelpunten.

De geconstateerde knelpunten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen. Op vier daarvan zijn werkgroepen ingericht. De andere onderwerpen worden al elders opgepakt. De werkgroepen bestaan uit deskundigen vanuit enkele regio’s, departementen, koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De werkgroepen zijn aan de slag gegaan met oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. Binnen en buiten bestaande kaders.

 

 

 • Laatste stand van zaken kansen en knelpunten

  6449 keer bekeken

  De vier onafhankelijke werkgroepen hebben begin 2021 advies gegeven over het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen voor de RES regio’s. Lees hier meer over de laatste stand van zaken.

 • SDE en maatschappelijke kosten

  55 keer bekeken

  De werkgroep SDE en Maatschappelijke kosten heeft onderzoekt hoe de SDE systematiek en RES-aanpak beter op elkaar aan kunnen sluiten waardoor de maatschappelijke kosten beperkt blijven. Er is gekeken naar oplossingen voor de korte (2021-2025) en de lange termijn (2025 e.v.).

 • Zon op daken

  81 keer bekeken

  In deze werkgroep is gekeken naar betere mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en andere (grote) kunstmatige oppervlakten. Dit komt tegemoet aan de principes van de zonneladder en ondersteunt het draagvlak voor duurzame opwek.

 • Energie in natuur en landschap

  77 keer bekeken

  Het doel van de werkgroep was om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor de RES’en over hoe natuur, landschap en energieopwekking gecombineerd kunnen worden.

 • Netimpact

  33 keer bekeken

  De werkgroep heeft voorstellen opgeleverd voor een integrale afweging waarin ook systeemefficiëntie – met specifieke aandacht voor netimpact – is meegenomen. Er is aandacht voor het regionale en landelijke energiesysteem en voor de korte en de lange termijn.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.