Programmaraad van NP RES

Wat is de programmaraad en wie hebben zitting in de programmaraad?

Wat is de Programmaraad van NP RES?

  • De Programmaraad is een platform waarbinnen vertegenwoordigers van landelijke organisaties en bestuurlijk afgevaardigden uit de regio’s samenkomen. Het zijn partijen die in de regio’s meedoen aan de totstandkoming en uitvoering van de RES.
  • De Programmaraad is een brede adviserende groep die een (gevraagde en ongevraagde) adviserende rol heeft voor het NP RES; vanuit inhoud aangevuld met uitvoerende consequenties • Leden van de Programmaraad zijn gericht op het creëren van oplossingen en interventies voor regio’s, met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van de RES’en
  • De Programmaraad is geen lobbyplatform. Besluiten over eventuele bestuurlijke issues/knelpunten vinden plaats via de bestuurlijke lijnen van de koepels, maatschappelijke partners en departementen.

Hoe vaak komt de Programmaraad bijeen?

  • De Programmaraad komt 4 keer per jaar bijeen.

Wie hebben zitting in de Programmaraad van NP RES?

  • De voorzitter van de Programmaraad is Jaqueline van Dongen, bestuurlijk afgevaardigde van het landsdeel West. Download hieronder de samenstelling van de programmaraad (pdf, nov 2023)

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen