Controleren

Hoe is de financiering van de uitvoering geregeld en vastgelegd? Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over hoe het dagelijks bestuur over de voortgang rapporteert? Worden de gestelde doelen van de RES gehaald of is er bijsturing nodig?

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen