Democratie in Actie

485 keer bekeken

De website www.lokale-democratie.nl is het kennisplatform voor versterking en vernieuwing van de lokale democratie en het lokaal bestuur. Op de website is een dossier te vinden over de democratische energietransitie. (afbeelding screenshot website)

Democratie in Actie zet zich in om het democratisch gehalte van de energietransitie te vergroten en bieden kennis, expertise en instrumenten om volksvertegenwoordigers in hun rol en positie te versterken.

Ook ondersteunt Democratie in Actie gemeenten, provincies en waterschappen bij het vormgeven van het participatieproces, zodat inwoners invloed kunnen uitoefenen op de keuzes die in deze transitie worden gemaakt.

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen