'Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de RES'

28-01-2021
1551 keer bekeken

Hier zijn de praktijkverhalen over ruimte verzameld.
Er is ook een overzicht van alle praktijkverhalen.

Hoe kan een milieueffectrapportage bijdragen aan de RES? Vijf regio’s onderzoeken dat in een pilot, samen met NP RES en de Commissie m.e.r.. RES-regio Noord-Holland Noord doet mee. Een leerzame ervaring, vindt programmamanager Wies Thesingh.

Bij het opstellen van de RES speelt vanaf het begin de vraag hoe je effecten op natuur en milieu zo goed mogelijk in beeld brengt en wat daar juridisch gezien minimaal voor nodig is. Wies Thesingh is nu bijna twee jaar betrokken bij de RES Noord-Holland Noord. Opgeleid als stedenbouwkundige en afkomstig uit de ruimtelijke ordening, volgt zij de discussie over RES en MER met interesse, vertelt zij. ‘Vorig jaar vroeg de Commissie voor de milieueffectrapportage feedback van de RES-regio’s op een stappenplan dat zij hadden gemaakt voor een MER bij de RES. Toen ik daarop reageerde, ontdekte ik dat wij in Noord-Holland diezelfde stappen al zetten in onze RES’en. Wat is dan de toegevoegde waarde van een MER? Die vraag triggerde mij om met onze regio, samen met Noord-Holland Zuid, mee te doen aan de landelijke pilot over de RES en milieurapportage.’

Overlap

Naast de twee Noord-Hollandse RES-regio’s doen de regio’s Rivierenland, Holland Rijnland en Metropoolregio Eindhoven mee aan de pilot. ‘Het leuke is dat elke regio dat op zijn eigen manier doet. Sommige regio’s maken een plan-MER bij hun RES’, zegt Wies. ‘Wij hebben er samen met Noord-Holland Zuid juist bewust voor gekozen om dat niet te doen, vanwege de overlap met onze eigen aanpak. Daarom hebben wij de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) om advies gevraagd over onze concept-RES. Staan alle relevante onderwerpen er voldoende in? Wat is er nodig is om de milieu-informatie aan te vullen in de RES 1.0? Welk detailniveau van milieu-informatie hoort in de RES 1.0.?’

Navolgbaarheid

Intussen is dit advies, als eerste, van de Commissie m.e.r. afgerond. Conclusie is dat de concept-RES’en van de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland-Zuid veel relevante en kwalitatief goede milieu-informatie bevatten en dat de omgeving intensief is betrokken. Sommige onderdelen kunnen op weg naar de RES 1.0 nog verder worden uitgewerkt. Wies: ‘De Commissie adviseert bijvoorbeeld om de navolgbaarheid van onze keuzes nog duidelijker te maken. We waren al een RES-viewer aan het maken, met een ‘storyline’ die laat zien op welke informatie we onze keuzes baseren. Die gaan we nu nog verder aanvullen en uitbreiden. Daarnaast adviseert de commissie om bij de verdere uitwerking aandacht te besteden aan de samenhang tussen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind).’

Diversiteit

Gerrie Fenten is vanuit het Nationaal Programma RES betrokken bij de pilot. ‘De deelnemende regio’s bepalen zelf hoe zij advies vragen aan de Commissie m.e.r.’, zegt zij. ‘We hebben daar geen vast stramien voor gemaakt. Zo kan het dus dat de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid advies vragen over hun concept-RES, terwijl andere regio’s een notitie Reikwijdte en Detailniveau opstellen, de eerste stap op weg naar een plan-MER. Die diversiteit laat zien dat er verschillende manieren zijn om informatie over de effecten op milieu en landschap in de RES helder te krijgen. We kijken samen met de Commissie m.e.r. en de pilotregio’s hoe instrumenten uit de milieueffectrapportage daar behulpzaam bij kunnen zijn. Je hoeft nu nog geen MER op te stellen, maar het kan wel. Je hebt er later in het proces voordeel van als je al zicht hebt op milieueffecten van je plannen en van mogelijke alternatieven. Bovendien biedt milieueffectrapportage goede participatiemogelijkheden.’

Besluitvorming verbeteren

Dat beaamt Lourens Loeven, algemeen secretaris/directeur bij de Commissie m.e.r. ‘In goede samenwerking met het Nationaal Programma RES kijken we hoe we regio’s kunnen ondersteunen bij het systematisch in kaart brengen van milieueffecten van de RES, maar ook van alternatieven en ‘mitigerende’ maatregelen, die negatieve effecten op natuur en landschap verminderen. Als al die relevante informatie vroegtijdig op tafel ligt, helpt dat om keuzes te vergelijken en besluitvorming te verbeteren. Het maken van een MER bij de RES 1.0 biedt veel voordeel bij de latere uitwerking van de RES in het omgevingsbeleid. Bij het aanvragen van vergunningen voor bijvoorbeeld windparken is een project-MER verplicht en de locatiekeuze moet dan in de omgevingsvisie of een omgevingsplan met bijbehorend MER zijn afgewogen. Als je vanaf het begin de milieu-informatie al hebt verzameld en zichtbaar gemaakt, scheelt je dat later veel tijd en werk. We raden regio’s, ook als ze nu nog geen MER maken, sowieso wel aan om met een stappenplan hiervoor te werken.’

Wees transparant

Regio Noord-Holland Noord is blij met het onafhankelijke advies van de Commissie m.e.r., zegt Wies Thesingh. ‘Er is zoveel expertise bij de Commissie. Daar maken we graag gebruik van. Het advies is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn en het helpt ons om de RES 1.0 nog beter te maken. Ik raad andere regio’s aan om nu al zo transparant mogelijk te zijn over de keuzes die zij maken en over waarom ze die maken. Probeer stapsgewijs te bepalen wanneer je welke milieu-informatie in beeld brengt en welke aanpak daarvoor het meest geschikt is. Voor ons was het vragen van advies over onze concept-RES nu de meest logische stap. Daarmee scherpen we onze RES 1.0 aan en verzamelen we informatie voor de milieueffectrapporten die later gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld bij aanpassing van de Provinciale Omgevingsvisie of lokale projecten. Het advies van de Commissie helpt ons ook in ons overleg met andere betrokken partijen. Provinciale Staten hebben het bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van hun wensen en bedenkingen.’

 

Meer informatie:

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.