Regionale Energie Strategie

4 november 2019: Dag van de Participatie

1204 keer bekeken

Start

2019-11-04 at 09:30

End

2019-11-04 at 17:00

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

centraal in Nederland, locatie volgt later

Op de Dag van de Participatie ontmoeten professionals uit praktijk en wetenschap elkaar rondom participatievraagstukken in de fysieke leefomgeving.

Deze dag is een gezamenlijk initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), de directie Democratie en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Department of Public Administration and Sociology van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Een dag met een keur aan interactieve workshops, praktische tools, met keynote sprekers vanuit wetenschap en praktijk en vanzelfsprekend volop gelegenheid om te netwerken.

Participatie is een multidisciplinair vakgebied met veel invalshoeken, successen en missers. Vragen die op deze dag aan bod komen, zijn: Wat hebben we geleerd van de participatie-ervaringen en onderzoeken? Hoe verschilt participatie in verschillende domeinen en verschillende beleidsfasen? Wat zijn de ervaringen en uitdagingen uit de praktijk en hoe verhouden deze zich tot de inzichten uit de wetenschap?

Kortom, een dag boordevol inspiratie, nieuwe inzichten en nieuwe contacten. Onmisbaar voor iedereen die zich vanuit de praktijk of wetenschap met participatie bezighoudt!

Meer informatie over het programma en de locatie is te vinden op www.dagvandeparticipatie.nl

Cookie settings