Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen - Als één overheid

721 keer bekeken

Voor een goede samenwerking tussen overheden is de wens om samen aan een maatschappelijke opgave te werken niet altijd voldoende om de gewenste resultaten en impact te bereiken. Werkwijzen, structuren en financiën kunnen in de weg zitten.

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen formuleerde aanbevelingen om die randvoorwaarden te verbeteren. De studiegroep onderzocht daarvoor drie casussen, waaronder de energie- en warmtetransitie en sprak met betrokkenen bij de RES. De studiegroep meent dat de manier van samenwerken bij de RES’sen een goed voorbeeld kan zijn voor andere maatschappelijke vraagstukken.

 

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen