Informatiekaarten voor statenleden en waterschapsbestuurders over de RES

23-11-2019 4160 keer bekeken

Speciaal voor provinciale statenleden en waterschapsbestuurders die betrokken zijn bij een regionale energiestrategie (RES) zijn handige informatiekaarten ontwikkeld.

In opdracht van Statenlidnu, de Unie van Waterschappen, Democratie in Actie* en het Nationaal Programma RES heeft de Argumentenfabriek overzichtelijke informatiekaarten gemaakt om statenleden antwoorden te geven op vragen omtrent de RES.

Op de informatiekaarten is te zien:

  • wat de RES inhoudt;
  • welke rollen statenleden en algemene bestuursleden van een waterschap hebben bij de RES en hoe ze deze kunnen invullen.

Met de informatiekaarten kunnen statenleden en waterschapsbestuurders afwegen vanuit welke rollen zij betrokken willen zijn bij de RES. Zo kan men kaders opstellen voor het ambitieniveau van het regionale bod of de opvattingen van inwoners in formele en informele RES-overleggen vertolken. Daarnaast bieden de kaarten handvatten om samen met andere volksvertegenwoordigers in de regio op te trekken om de rollen optimaal te benutten.

Download de informatiekaarten voor statenleden en waterschapsbestuurders.

Bekijk ook

Cookie-instellingen