Energiesysteem

Het huidige energiesysteem in Nederland is ontstaan vanuit grootschalige opwek van energie uit steenkool, olie en aardgas op een paar centrale plekken in Nederland. De energie wordt over het hele land getransporteerd naar onze huizen en wij hebben gas en stroom. We maken nu de overgang naar schone, duurzaam opgewekte energie zoals zonne- en windenergie. Het transport gaat verschillende kanten op. Van het zonnepaneel naar ons stopcontact, of naar een batterij voor opslag. Of van een windpark naar bedrijven dichtbij die stroom nodig hebben. Het anders verwarmen van wijken en gebouwen heeft ook invloed op het energiesysteem. Daarvoor wordt bijvoorbeeld aardwarmte gebruikt uit de diepe ondergrond (geothermie), restwarmte van de industrie of warmte uit oppervlakte-, drink- of afvalwater.

 

 

Dat alles vraagt veel van het energiesysteem. Van centraal opwekken en verspreiden van energie, naar een mix waarbij we ook dichterbij duurzame energie lokaal opwekken en gebruiken. Ook is er meer infrastructuur nodig: transformatorstations en kabels. Er is op dit moment te weinig personeel, tijd en ruimte om snel voldoende infrastructuur aan te leggen. We gaan daarom ons bestaande energienet ook slimmer gebruiken. Door energie op te slaan of wind- en zonneprojecten die dicht bij elkaar liggen op één kabel aan te sluiten. Het werken aan een toekomstbestendig energiesysteem is hard nodig. We hebben energie nodig voor bedrijvigheid, wonen of bijvoorbeeld elektrisch rijden. Overheden en netbeheerders stemmen daarom het werk aan het energiesysteem af op andere ontwikkelingen in onze leefomgeving, zoals woningbouw. En betrekken initiatiefnemers en belanghebbenden daarbij.

 

 

Een momentje...
 • Op weg naar 2050

  Het ministerie van EZK werkt aan een Nationaal Plan Energiesysteem. Dat is een visie op het energiesysteem in 2050, dat past bij een klimaatneutrale samenleving. In het plan staat hoe daar te komen en welke bijdragen o.a overheden leveren. Het eerste concept-plan is 3 juli 2023 gepubliceerd.

 • Werken aan het energiesysteem

  Ons energiesysteem wordt flink belast. Het slimmer gebruiken is nodig: nu en in de toekomst. Daarom brengen overheden in beeld welke plannen van overheden, bedrijven en inwoners straks energie nodig hebben. De provincie heeft het voortouw. Elke RES-regio brengt projecten en ambities uit de RES in.

 • Leefomgeving

  Naast energie hebben onder andere wonen, industrie, natuur, kabels of hoogspanningsmasten ruimte nodig. Dit vraagt goede afstemming tussen alle plannen voor onze leefomgeving. Zo wordt energie een logisch onderdeel voor het economisch vestigingsklimaat en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

 • Ontwikkelgroep Regionaal Energiesysteem

  In de Ontwikkelgroep Regionaal Energiesysteem komen RES-regio’s bij elkaar om ervaringen te delen rond een integrale aanpak van het regionale energiesysteem. Hoe geven we dat systeem vorm? Wat is de rol van de RES daarin? Wat kunnen regio’s van elkaar leren? Lees de verslagen van de bijeenkomsten.

 • Wind, zon en andere energiebronnen

  De technologieën voor duurzaam opwekken van elektriciteit op land met wind en zon kunnen grootschalig worden ingezet en ze ontwikkelen door. Op weg naar 2030 en 2050 blijven we daarom innovaties toepassen en tegelijk nieuwe energiebronnen onderzoeken zoals geothermie, waterkracht en kernenergie.

 • Warmte

  We gaan onze huizen en gebouwen anders verwarmen. Bovengemeentelijk Inzicht in warmtevraag en -aanbod staat in een Regionale Structuur Warmte (RSW). Die maakt deel uit van de RES. De Transitievisiewarmte (TVW) brengt de gemeentelijke warmtevraag en bronnen in kaart.

 • Opslag

  In opdracht van NP RES maakte CE Delft eind 2022 een factsheet over de rol van opslag van elektriciteit. Welke technologieën zijn er? Welke rol spelen zij in het energiesysteem? Welke mogelijkheden biedt het wel, en juist niet? De factsheet geeft objectieve antwoorden op deze vragen.

 • Veiligheid

  De energietransitie gaat ons veiliger maken, maar brengt ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Denk aan brand door de nieuwe krachtige batterijen in auto’s en fietsen, of aan geluidsbelasting door windmolens. Hoe ga je met dergelijke risico’s om?

 • Wereld van B

  In het toekomstig energiesysteem gebruiken we duurzame bronnen. Er zijn meer aanbieders van energie, meer betrokkenheid van inwoners. Wat zijn de principes voor dat systeem? Wat betekent dat voor de keuzes van vandaag? We verkennen nieuwe modellen en regels die de oude kunnen aanvullen of vervangen.

 • Praktijkverhalen

  Vind hier praktijkverhalen over ons huidige, en de ontwikkeling naar het nieuwe energiesysteem.

 • Energie besparen

  Energiebesparing is belangrijk om minder energie op te hoeven wekken of te transporteren. Dit geldt zowel voor elektriciteit als warmte. Ontdek wat er wordt gedaan aan energiebesparing op het gebied van beleid en campagnes en welke ondersteuning er is voor inwoners bij het besparen van energie.

  Cookie-instellingen
  Cookie-instellingen sluiten

  Cookie-instellingen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


  Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

  Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

  Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.