Energiesysteem

We werken in Nederland aan een nieuw energiesysteem. Dat komt door de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.  De manier waarop het energiesysteem is ingericht veranderd ook fundamenteel omdat er terug geleverd wordt aan het net. Ook de toename van elektriciteitsverbruik vraagt om verandering. Net als de overgang naar een andere manier van verwarmen van wijken en gebouwen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie), restwarmte van de industrie of aquathermie: warmte uit oppervlakte-, drink- of afvalwater. De overgang naar duurzame energie vraagt ook om slimme aanpassingen van het netwerk en om innovaties, zoals opslag van energie. 

 

 

 

  • Elektriciteit

    Dat er meer windmolens en zonnepanelen in het landschap komen is een feit. Maar waar, hoe en hoeveel duurzame energie zou opgewekt kunnen worden? En is het acceptabel in het landschap en voor inwoners? Waar past het op het energienet en wat kost dat?

  • Systeemefficiëntie

    Er is een forse uitbreiding nodig van het energienet en er zijn slimme oplossingen nodig voor opslag en transport om nu en in de toekomst energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. Samen met de netbeheerders zoeken de 30 energieregio’s naar de juiste balans.

  • Warmte

    We gaan onze wijken en gebouwen op een andere manier verwarmen. Inzicht in de warmtevraag en het warmte-aanbod is onderdeel van de Regionale Energiestrategie. Dat gebeurt in de vorm van een Regionale Structuur Warmte (RSW). De RSW is een belangrijke aanzet voor de Transitievisie Warmte.

Cookie-instellingen