Regionale Energie Strategie

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Met het Nationaal Programma RES ondersteunen we de regio's bij het maken van de RES. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord.

Praktijkvoorbeelden

Nieuws

Kalender

 

30 regio’s

Bij het maken van het Klimaatakkoord waren verschillende zogenoemde sectortafels betrokken. Parallel aan de landelijke onderhandelingen aan de sectortafels, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen.

We zijn er voor jou

We komen graag met je in contact. We zijn nieuwsgierig waar je kansen of obstakels ziet en welke behoefte aan ondersteuning je hebt. Daarvoor kun je ons benaderen. Ook organiseren we de komende tijd regelmatig (landelijke) bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten.

Je bent natuurlijk ook van harte welkom op het ‘hoofdkwartier’ van het Nationaal Programma RES bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. Wil je afspreken? Stuur dan een bericht via ‘contact’.

RES: een Regionale Energie Strategie

Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Zie ook de veelgestelde vragen.

Snel naar:

    Analysekaarten NP RES >>>    

    Handreiking Online >>>    

    Expertpool >>>    

 

 

Blijf op de hoogte

Op de website komt steeds meer informatie beschikbaar. Registreer jezelf zet de knop “Volgen” aan. Daarmee volg je de wijzigingen op de pagina’s die voor jou relevant zijn. Het belletje boven op elke pagina geeft jouw updates aan. Fijn als je ook anderen wilt attenderen op deze website! Door je hier te registreren meld je je ook aan voor de nieuwsbrief NP RES.

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), een lerende community, een expert pool en accounthouders. Binnen het NP werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Afstemming tussen nationaal programma en vertegenwoordigers van landelijke organisaties en bestuurlijk afgevaardigden uit de regio’s over de totstandkoming en uitvoering van de RES’en, vindt onder andere plaats in de programmaraad.