Werkwijze

Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren werken 30 energieregio’s aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Elke regio onderzoekt waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Die keuzes hebben invloed op onze leefomgeving. Waar passen de ideeën voor zonne- en windenergie in de ruimte? Past het op het energienet? En zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Het vraagt een zorgvuldige afweging en die maken de regio’s samen met maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners.

Het Nationaal Programma ondersteunt de regio's bij het maken van de RES. En zorgt voor afstemming en verbinding tussen de 30 regio’s onderling en tussen de 30 regio’s en het rijk. Dit is belangrijk omdat keuzes ook op elkaar doorwerken of ingrijpen.

 

 

 • Regionale plannen versus lokale belangen

  Marieke Moorman, burgemeester van de gemeente Bernheze en sinds kort voorzitter van de stuurgroep van de RES-regio Noordoost Brabant, vertelt over samenwerking en belangen in gemeenten en de regio.

 • Het waarom, wat en wanneer van de RES

  In deze animatie meer informatie over de Regionale Energiestrategie.

 • De RES op weg naar 2030 en 2050

  Bericht De RES op weg naar 2030 en 2050 bekijken

  Bekijk de tijdlijn van de weg die we bewandelen tot aan 2030 en 2050.

 • Handreiking & Afwegingskader

  Bericht Handreiking & Afwegingskader bekijken

  De Handreiking Regionale Energiestrategie 1.1. en het RES Afwegingskader zijn online beschikbaar.

 • Werkgroepen Kansen en knelpunten in de RES

  Bericht Werkgroepen Kansen en knelpunten in de RES bekijken

  De werkgroepen Zon op daken, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed werken aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Samenwerken aan complexe vraagstukken

  Bericht Samenwerken aan complexe vraagstukken bekijken

  Met de Community of Practice (CoP) biedt Nationaal Programma RES een platform waar regiocoƶrdinatoren, programmamanagers, bestuurders en andere betrokkenen zich over complexe vraagstukken in de RES kunnen buigen.

Cookie-instellingen