Submenu

Werkwijze

Onze energierekening stijgt, we willen minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland én tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan. Daarom gaan we ook de komende jaren aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen. Er komt meer wind- en zonne-energie: op zee én op land. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen, bijvoorbeeld uit water of uit de bodem. Om dit te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Daarom werken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen aan de Regionale Energiestrategieën: de RES.

De nieuwe manier waarop we energie opwekken, heeft invloed op hoe onze omgeving eruit ziet. Het is niet altijd makkelijk als je je woonomgeving ziet veranderen. Je kunt daarom op meer momenten meedenken en je mening geven over het opwekken van zonne- en/of windenergie in je gemeente. De energieregio's zoeken naar manieren om inwoners  te betrekken en te laten profiteren van voordelen van de opwek van duurzame energie: zij streven naar 50% lokaal eigendom.

 

Energie opwekken vraagt ruimte. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld woningbouw, natuur en landbouw. Tegelijk is energie een randvoorwaarde voor bijvoorbeeld wonen en ondernemen. Overheden wegen al deze belangen af en leggen plannen en projecten vast in hun beleid voor onze leefomgeving en besluiten daarover. Dat vraagt samenwerking binnen regio’s, maar ook tussen regio’s en tussen regio’s en de nationale overheid. Want de opwek, transport en het gebruik van elektriciteit houdt zich niet aan overheidsgrenzen. Bovendien werken de (inter)nationale overheid, provincies, regio’s en gemeenten hier tegelijkertijd aan. De samenwerking vraagt om een open houding, gericht op constructieve bijdragen aan het gezamenlijk doel.

Het Nationaal Programma ondersteunt de regio's bij het maken van de RES. En zorgt voor  afstemming en verbinding tussen de 30 regio’s onderling en tussen de 30 regio’s en het rijk en de koepels (IPO, VNG en Unie van Waterschappen). Dit is belangrijk omdat keuzes ook op elkaar doorwerken of ingrijpen. Daarnaast agendeert NP RES knelpunten en signaleert kansen om de ambities te kunnen verwezenlijken.
NP RES vormt samen met de 30 regio’s een community waar partijen samen komen, kennis opbouwen, producten ontwikkelen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

 

 

 • Doel van de RES

  In de Regionale Energiestrategie werken we aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken we naar duurzame warmtebronnen. Maar waarom doen we dat met een RES? Wat is dat eigenlijk? En wie besluit daarover?

 • Besluitvorming en samenwerking

  De RES leidt niet tot wijzigingen in de bestaande taken en bevoegdheden van overheden. Tegelijkertijd werken de overheden wel intensief samen aan een complexe opgave, de energietransitie. Hoe werkt dat?

 • Data en monitoring

  NP RES werkt samen met andere partijen aan het vereenvoudigen van het data landschap. Om ervoor te zorgen dat data en indicatoren op dezelfde manier gebruikt worden in verschillende monitors. Zo spreken we allemaal dezelfde taal.

 • Uitlegvideo's

  Werk je binnen de energietransitie? Dan krijg je onherroepelijk te maken met complexe onderwerpen. Om die reden ontwikkelt NP RES diverse explainer video’s. Willemijn neemt je mee in onderwerpen als lokaal eigendom of legt uit welke rol volksvertegenwoordigers hebben binnen de RES.

 • Kansen en knelpunten

  Binnen de onderwerpen Zon op dak, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed wordt gewerkt aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Leren met de RES

  Kennis verbreden? Neem een kijkje bij bestaande netwerken en communities die zich bezig houden met de energietransitie. Ook vind je hier publicaties en essays rondom de energietransitie.

 • Handreiking en werkbladen

  De Handreiking Regionale Energiestrategie is bedoeld als houvast en inspiratie op weg naar 2023. Werkbladen geven ruimte voor praktische handvatten voor veel aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

 • Expertpool

  De expertpool van NP RES bestaat uit ruim 300 experts die regio's kunnen helpen met expertise die ze zelf niet in huis hebben.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.