Submenu

Werkwijze

We hebben energie nodig voor ons dagelijks leven: om te werken, te wonen en te reizen. Ons elektriciteitsverbruik neemt toe, de aardgaswinning in Groningen is gestopt en we willen minder afhankelijk zijn van andere landen. Tegelijk willen we de opwarming van de aarde tegengaan. Daarom stapt Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Daarvoor zijn de komende jaren alle duurzame energiebronnen nodig, waaronder wind- en zonne-energie: zowel op zee als op land. Maar ook restwarmte van bedrijven en warmte uit de grond, de lucht of het water.

Voor duurzame energie is ruimte nodig. De ruimte in Nederland is beperkt en daarom moeten we alle belangen goed afwegen. Daarom werken overheden met inwoners, bedrijven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen in de Regionale Energiestrategie, de RES. In 30 regio’s onderzochten zij welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen zonder aardgas kunnen. En hoe energie te besparen, waar grootschalig elektriciteit op land op te wekken en hoeveel en of aansluiting op het stroomnet mogelijk is. Alle overheden streven daarbij naar 50% lokaal eigendom van nieuwe windturbines of zonneprojecten.

De RES is een document, waarin de gezamenlijke keuzes beschreven staan. Maar het is ook een manier om in de regio samen te werken aan de energietransitie. Dat is noodzakelijk, omdat windturbines zichtbaar kunnen zijn voor inwoners van een buurgemeente of regio. En om te voorkomen dat een warmtebron dubbel of juist niet gebruikt wordt.

 

 

 

 
 
 • Doel van de RES

  In de Regionale Energiestrategie werken we aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken we naar duurzame warmtebronnen. Maar waarom doen we dat met een RES? Wat is dat eigenlijk? En wie besluit daarover?

 • Besluitvorming en samenwerking

  De RES leidt niet tot wijzigingen in de bestaande taken en bevoegdheden van overheden. Tegelijkertijd werken de overheden wel intensief samen aan een complexe opgave, de energietransitie. Hoe werkt dat?

 • Data en monitoring

  NP RES werkt samen met andere partijen aan het vereenvoudigen van het data landschap. Om ervoor te zorgen dat data en indicatoren op dezelfde manier gebruikt worden in verschillende monitors. Zo spreken we allemaal dezelfde taal.

 • Expertpool

  De expertpool van NP RES bestaat uit ruim 300 experts die regio's kunnen helpen met expertise die ze zelf niet in huis hebben.

 • Uitlegvideo's

  Werk je binnen de energietransitie? Dan krijg je onherroepelijk te maken met complexe onderwerpen. Om die reden ontwikkelt NP RES diverse explainer video’s. Willemijn neemt je mee in onderwerpen als lokaal eigendom of legt uit welke rol volksvertegenwoordigers hebben binnen de RES.

 • Kansen en knelpunten

  Binnen de onderwerpen Zon op dak, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed wordt gewerkt aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Leren met de RES

  Kennis verbreden? Neem een kijkje bij bestaande netwerken en communities die zich bezig houden met de energietransitie. Ook vind je hier publicaties en essays rondom de energietransitie.

 • Handreiking en werkbladen

  De Handreiking Regionale Energiestrategie is bedoeld als houvast en inspiratie op weg naar 2023. Werkbladen geven ruimte voor praktische handvatten voor veel aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

  Cookie-instellingen