Participatie

De RES’en gaan over een onderwerp met grote invloed op de leefomgeving. Ze blijken in de praktijk nu al een vliegwiel te zijn voor vernieuwing op het gebied van participatie en de ‘doe democratie’.

Tegelijkertijd is de RES-opgave slechts één van de opgaven naast bijvoorbeeld woningbouw, mobiliteit, natuur en landschap, klimaatadaptatie en landbouw. Participatie raakt dus ook niet alleen de RES en moet worden afgestemd op de participatie die bij de integrale besluitvorming plaatsvindt.

Streven naar 50% lokaal eigendom speelt bij participatie een belangrijke rol. Lokaal eigendom, zoals bedoeld in het Klimaatakkoord, gaat verder dan alleen financiële deelneming. Eigendom geeft zeggenschap, zowel over de ontwikkeling van het project als over de exploitatie. Hierdoor ben je als bewoner nauw betrokken bij het hele traject. Streven naar 50% lokaal eigendom betekent dus, naast financiële participatie, ook streven naar zeggenschap.

Participatie kan niet zonder communicatie. Op deze pagina  vind je ook handige communicatietools.

 

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234002,239548,251554"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 • Energieparticipatie.nl

  De levende handreiking voor participatie in deze fase van de RES. Vraaggestuurde theorie, concrete werkvormen en praktijkverhalen.

 • Volksvertegenwoordigers

  Als volksvertegenwoordiger heb je ook in de komende fase verschillende rollen bij de RES.

 • Lokaal eigendom

  Lokaal eigendom betekent dat inwoners en ondernemers zeggenschap hebben over een project.

 • Maatschappelijke tender

  De maatschappelijke tender is een instrument voor de overheid om tot de keuze te komen wie zonne- en/of windprojecten waar ontwikkelt. Waarom en hoe zet je een maatschappelijke tender in?

 • Werkblad Participatie

  Handvaten voor het organiseren van participatie op weg naar RES 2.0.

 • Betrek jongeren in het debat over duurzame energie

  “Oudere generaties kunnen veel weten, maar jongeren ervaren het op een andere manier.” Volgens Niamah Jarallah is het een verrijking om ook de mening van jongeren te horen in het debat over duurzame energie. Naast zijn studie Technische Bedrijfskunde is Niamah ook lid van JongRES.

 • Onderzoek

  Op energieparticipatie.nl staat een overzicht van onderzoeken naar participatie en lokaal eigendom in de energietransitie.

 • Podcast Particibeter: Podcast over energiegemeenschappen en de mens in de energietransitie

  In de reeks Particibeter droegen we bij aan drie afleveringen, eentje over energiegemeenschappen en twee over de mens in de energietransitie. Wat zijn energiegemeenschappen en wat is hun rol in de energietransitie? Hoe kunnen we de mens meer centraal zetten en wat betekent dit voor overheden?

  Cookie-instellingen