Hulp voor arbeidsmarktbeleid in RES-regio’s

16-07-2020 1384 keer bekeken

Plannen maken en RES’en opstellen is één. Zorgen dat er genoeg mensen zijn om de plannen uit te voeren en dat zij over de juiste kennis en kunde beschikken is een ander vraagstuk. De SER en de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatakkoord publiceren de handreiking ‘RES en arbeidsmarkt’.

De handreiking biedt regio’s de basis voor een gedegen arbeidsmarktplanning in de RES. De handreiking is te vinden in de bibliotheek.

Arbeidsmarkt en scholing vormen een belangrijke randvoorwaarde om een succesvolle energietransitie in gang te zetten. Deze transitie heeft grote invloed op de banen en opleiding van veel mensen. Omgekeerd zijn arbeidsmarkt en scholing bepalend voor de snelheid, kosten en draagvlak van de energietransitie. Om de klimaatdoelen te halen is het nodig om veel mensen aan te trekken en hun vaardigheden actueel te houden.

De handreiking, gemaakt door de SER en de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatakkoord, helpt regio’s om dit thema vroegtijdig op de agenda te zetten en in te bedden in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). 

Een duidelijke paragraaf over de arbeidsmarkt in de RES’en vormt de basis voor een gedegen arbeidsmarktplanning. De handreiking biedt hulp bij de uitwerking daarvan en bevat praktijkvoorbeelden en aandachts- en leerpunten.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen