Ondersteuning voor Zon op daken en objecten

23-01-2023 1402 keer bekeken

De helpdesk Zonopwek ondersteunt RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het realiseren van zon op daken en objecten. Op 16 februari lichten we de handreiking Zon op daken en objecten toe in een kennissessie.

Samen gaan we het realiseren van zon op daken en objecten, zoals gevels, parkeerplaatsen en langs infrastructuur, versnellen. We kunnen dat doen door kennis uit te wisselen. Maar ook door kansen te benutten, bijvoorbeeld via het inzetten van innovatieve technieken. En door te zoeken naar oplossingen voor knelpunten als netcongestie. De helpdesk Zonopwek helpt daarbij. We ondersteunen RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het opstellen van een uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten. Ook delen we kennis en vormen een lerend netwerk.

De meeste regio’s hebben zon op daken en andere objecten in hun Regionale Energiestrategie opgenomen. Het is de eerste stap van de voorkeursvolgorde zon, ook wel zonneladder genoemd. Versnellen van de uitvoering ervan is hard nodig om de ambities van gemeenten en RES-regio’s in 2030 te realiseren en de langetermijndoelen in 2050 te halen. Om dit te ondersteunen biedt de helpdesk verschillende producten aan:

Handreiking 
De handreiking helpt RES-regio’s en gemeenten om een uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten op te stellen. Door de stappen van de handreiking te volgen werk je aan een concrete en efficiënte strategie Zon op daken en objecten om zo meer grip te krijgen op de uitvoering. Half februari komt de handreiking online. 

Meld je aan voor kennissessie 
Op donderdag 16 februari lichten we van 9.00-10.30 uur de handreiking Zon op daken en objecten toe in een online kennissessie. Meld je aan via dit formulier als je daarbij aanwezig wilt zijn. 

Sprintsessies 
In de periode februari – juni bieden we via ‘sprintsessies’ hulp aan RES-regio’s bij het opstellen van een uitvoeringsstrategie op hoofdlijnen. Dit zijn we aan het voorbereiden. De RES-regio’s ontvangen binnenkort een mail met een aanbod voor een intakegesprek. Op basis hiervan zullen we de sprintsessies mede vormgeven. 
 
Helpdesk Zonopwek 
De helpdesk Zonopwek is voor iedereen die werkt aan een uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten, of onderdelen daarvan. Het biedt een uitgebreide kennisbank, praktijkvoorbeelden, leidraden, werkbladen en diverse producten waarvan een aantal, zoals ook de website zelf, nog in ontwikkeling is. Feedback en tips ontvangen we graag via dit formulier.

Over de helpdesk 
De helpdesk Zonopwek is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen. Het Nationaal Programma RES en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland zijn de uitvoerende organisaties. 

Bekijk ook

Cookie-instellingen