Downloads analysekaarten RES


Velden met een * zijn verplicht.

Let op:

Het formulier kon niet verzonden worden. Los de volgende punten op en verstuur het formulier opnieuw.

Beste RES-regio-coördinator,

Momenteel is het zo geregeld dat mensen / organisaties, die over alle brondata van de analysekaarten RES in digitale (GIS-)vorm zouden willen beschikken, aan jullie hiervoor toestemming moeten vragen. Bedoeling was om hiermee te waarborgen dat jullie te allen tijde overzicht en regie hebben en houden rondom alle gegevens en kaartmateriaal van de (viewer) analysekaarten RES (wie heeft ze en wie is er in welk verband wanneer mee aan het stoeien). Tegelijkertijd realiseren we ons echter dat deze werkwijze een stukje extra werk bij jullie neerlegt waar je naar alle waarschijnlijkheid niet echt op zit te wachten. Om jullie op dit punt wellicht wat te ontzorgen, willen we bij deze checken of jullie voor bepaalde groepen gebruikers wellicht een algemene toestemming zouden willen verstrekken. Zie onderstaande uitvraag. Op basis daarvan kunnen wij dan vervolgens (het grootste deel van) de verzoeken om downloads voor jullie afvangen en hebben jullie daar verder geen omkijken / gedoe meer aan. Graag daarom hieronder aangeven aan welke groepen gebruikers je sowieso toestemming zou willen geven. Wij hopen dat jullie overal ja op antwoorden en dat hiermee het belang van open data, transparantie en een gelijk speelveld voor alle betrokkenen zo veel mogelijk recht kan worden gedaan. Maar als jullie op onderdelen andere keuzes willen maken, dan zullen wij dat uiteraard te allen tijde volledig respecteren.

 

 

 

Geeft u bij deze aan NPRES toestemming om downloadverzoeken van de onderstaande typen organisaties altijd rechtstreeks te honoreren en namens u af te handelen? *

 

 

Ik verleen toestemming aan het NPRES voor onderstaande typen organisaties, de downloadverzoeken af te handelen:

 

Overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkspartijen en bijbehorende uitvoeringsorganisaties)

 

 

Netbeheerders en andere bij RES betrokken (semi-publieke) instanties zoals woningbouwcorporaties.

 

 

Belangengroepen zoals natuur- en milieufederaties, windcorporaties, LTO, Bouwend Nederland, VNO-NCW, enz.

 

 

Kennis- , onderzoeks- en onderwijsinstellingen; denk aan RIVM, TNO, universiteiten, hogescholen, enz.

 

 

Adviesbureaus

 

 

Overigen (bijv. individuele burgers, politici, …….)

 

 Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...


Cookie-instellingen