Actuele data over realisatie wind op land en zon-pv


Velden met een * zijn verplicht.

Let op:

Het formulier kon niet verzonden worden. Los de volgende punten op en verstuur het formulier opnieuw.

Bij het opstellen van de in oktober jl. door ons gepubliceerde factsheet wind op land en zon-pv liepen we er tegen aan dat er soms wel een behoorlijk groot gat zit tussen de meest recente CBS-statistieken aan de ene kant en de actuele situatie vandaag de dag aan de andere kant. Met name voor bestuurders en politici blijkt dit in de praktijk een behoorlijke handicap. Eén van de mogelijkheden om dit gat op een verantwoorde wijze op te vullen, lijken de data te zijn die via modelberekeningen bepaald worden in het kader van de website: www.energieopwek.nl.

Deze website is ontwikkeld door de combinatie van het bedrijf Entrance en expertise vanuit de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van de Sociaal-Economische Raad (SER), Gasunie en Tennet.

Via de genoemde website wordt realtime in beeld gebracht hoeveel duurzame energie in Nederland wordt opgewekt. Indien we hiervan gebruik zouden willen maken en dan ook uitgesplitste gegevens op het niveau van de RES-regio’s zouden willen hebben, dan is dit volgens de makers van deze site mogelijk, echter moet er dan wel een verbeterslag op de onderliggende rekenmodellen worden doorgevoerd. Aan dit laatste hangt uiteraard een prijskaartje. Alvorens deze route (bij voorkeur samen met partijen als PBL, CBS en bijv. IPO) verder te verkennen, willen we als NP RES graag meer inzicht hebben in de behoefte aan dergelijke data op regio-niveau. Vandaar de onderstaande uitvraag en het verzoek om aan te geven of en in welke mate jullie belang hechten c.q. behoefte hebben aan dit soort aanvullende data.

Vind je dat de hierboven aangeduide aanvullende gegevens belangrijke meerwaarde vormen ten opzichte van de huidige situatie of niet?

 

Hoe belangrijk vind je het om over de aanvullende gegevens over duurzame opwek van energie op regionaal niveau te kunnen beschikken.

 

Ben je als regio eventueel bereid om ook een (bescheiden) financiële bijdrage te betalen voor het beschikbaar krijgen van de hiervoor omschreven aanvullende actuele gegevens over duurzame opwek van energie? Denk aan een bedrag van hooguit € 1.000,- à € 2.000,- per jaar.

 

 Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...


Cookie-instellingen