VNG: visualisatie energietransitie in de gebouwde omgeving

De afspraken binnen het Klimaatakkoord spelen op diverse lagen: van de wijk tot nationaal. Geen zelfstandige processen, maar ze vormen een samenhangend geheel. VNG maakte een interactieve visualisatie van de energietransitie gebouwde omgeving om dit dynamische proces weer te geven.

Om een overzicht te bieden hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een interactieve visualisatie gemaakt. In deze visualisatie vindt u vier lagen: wijk, gemeente, regio en landelijk. Elke laag zoomt in op de ontwikkelingen die op dat niveau spelen.

Zo leest u bij het landelijk kader over het klimaatakkoord, de Omgevingswet, de NOVI en het programma Aardgasvrije Wijken. Regionaal gaat de visualisatie dieper in op de Regionale Energie Strategie (RES). Op gemeentelijk niveau licht de visualisatie de Transitievisie Warmte en de Leidraad toe. Op wijkniveau zoomt de visualisatie in op de uitvoeringsplannen.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen