Alles wat je moet weten over warmte

We gaan onze huizen en gebouwen op een andere manier verwarmen: zonder aardgas maar met bijvoorbeeld aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie) of restwarmte van de industrie. Of met aquathermie: warmte uit oppervlakte-, drink- of afvalwater.

Gemeenten beschrijven in hun Transitievisie Warmte (TVW) de warmtevraag en geeft inzicht in welke wijken wanneer naar een duurzame bron gaan. Afstemming met omliggende gemeenten voorkomt dat een warmtebron ten onrechte dubbel gebruikt wordt of juist onbenut blijft. Dat is de reden dat inzicht in de warmtevraag en het warmte-aanbod onderdeel uitmaakt van de Regionale Energiestrategie. Dat gebeurt in de vorm van een Regionale Structuur Warmte (RSW).

De RWS en de TVW voeden elkaar zodat goede keuzes gemaakt kunnen worden, lokaal én in regioverband.

 

In deze factsheet over warmte lees je meer over restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, zonthermie, groen gas, waterstof en opslag van warmte.

In opdracht van NP RES heeft CE Delft een objectief overzicht gemaakt van de inzet van technologieën voor duurzame elektriciteit en warmte. Met de factsheets geven we een objectief overzicht van de verschillende technologieën die relevant zijn voor de RES-opgaves.

In de factsheet Warmte wordt de opgave verder uitgelegd, wordt meer informatie gegeven over begrippen, is een handzaam overzicht met relevant kengetallen per technologie opgenomen en vind je meer informatie en bronnen voor eventuele verdieping. 

De focus ligt op warmtebronnen die een bijdrage kunnen leveren aan een bovengemeentelijke warmteopgave. De volgende technieken worden behandeld: Restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, zonthermie, groen gas en waterstof. Ook opslag van warmte is onderdeel van deze factsheet.

NP RES heeft samen met CE Delft afgewogen keuzes gemaakt in het brongebruik op basis van RES relevante criteria. Voor warmte zijn de factsheets van NPLW (voorheen ECW) leidend geweest. Waar aanvullende informatie benodigd was zijn andere bronnen geraadpleegd. Alle bronnen zijn vermeld.

Bekijk ook de factsheet ‘Elektriciteit’.

Informatie en beeldmateriaal mogen vrij geciteerd en gebruikt worden mits duidelijke bronverwijzing naar NP RES.

De factsheets zijn voorgelegd en afgestemd met Ministerie van Economische zaken en Klimaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, NVDE en netbeheerders.

De factsheet is geactualiseerd in samenwerking met NPLW (23 november 2023). Meer informatie over warmtebronnen vind je op de website van NPLW.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Registreren

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.