Energietransitie versnellen met hulp van de Omgevingswet

11-01-2019 4778 keer bekeken

- Oproep pilotprogramma - Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen? Deze vraag staat centraal in een kennis- en leertraject dat begin 2019 van start gaat.

Er is plek voor acht gemeentelijke pilots, die onder begeleiding aan de slag gaan met deze vraag. Andere geïnteresseerden kunnen in een tweede ring meedenken en meeleren. Aanmelden kan tot en met 11 februari.

Een consortium bestaande uit Antea Group, Rho adviseurs, Over Morgen, TNO, Platform31 en Rebel gaat dit traject uitvoeren. We doen dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met gemeenten gaan we concrete stappen zetten bij het versnellen van de energietransitie met de nieuwe Omgevingswet.

Energieregio’s

Op dit moment verkennen gemeenten, provincies en waterschappen in energieregio’s wat de behoefte is aan warmte en elektriciteit en welk aanbod ze denken te kunnen realiseren. Veel hangt samen met andere opgaven waar gemeenten voor staan, bijvoorbeeld rond wonen, werken, mobiliteit en landbouw. De besluiten daarover worden vastgelegd in een omgevingsvisie, een omgevingsverordening, omgevingsplan en/of een programma; de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Ervaring uit eerdere pilots heeft geleerd dat gemeenten veel vragen hebben over hoe zij dit instrumentarium van de Omgevingswet kunnen inzetten voor energie- en klimaatvraagstukken. Met dit project gaan we concreet aan de slag. We willen antwoord zoeken op vragen als: Welke besluiten zijn nodig om een wijk aardgasvrij te maken en welke rol spelen de diverse kerninstrumenten daarbinnen? Hoe en waar leg je samenwerking tussen gemeente, bedrijf en burger vast? Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor gebruiken? Welke kansen en beperkingen biedt de Omgevingswet voor het versnellen van de energietransitie?

Pilots begeleiden

In acht gemeentelijke pilots gaan we ervaring opdoen met het integraal meenemen van klimaat- en energiedoelstellingen van gemeenten in de Omgevingswetinstrumenten. De opbrengst daarvan is tweeledig: Voor de pilots levert het begeleidingstraject individuele resultaten op; daarnaast brengt het totale project knelpunten en oplossingen in beeld, die interessant zijn voor zowel de pilot- als andere gemeenten. Elke pilot krijgt een coach toegewezen die helpt om gedurende het traject concrete stappen te maken. Daarnaast organiseren we een tweede ring, waarin eveneens gemeenten kunnen deelnemen met een specifieke pilot. Deze tweede ring kan meekijken met de eerste ring om zo ook ervaringen op te doen over de opgave.

Lees meer informatie over het kennis- en leertraject.

Meld direct je pilotprogramma aan

Bekijk ook

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.