Bijeenkomst voor regionale coördinatoren

11-02-2019 4309 keer bekeken

Dinsdag 29 januari ontmoetten de regionale coördinatoren elkaar in Villa Jongerius in Utrecht. We legden onderling contact en leerden een hoop van elkaar.

Na een korte informatieve sessie over RES, spraken de regio’s met elkaar aan de hand van een onderwerp en bijbehorend vraagstuk, voorbereid door een regio. ‘s Middags doken we workshops in over o.a. het vormen van een brede coalitie en de ondersteuning waar de regio’s behoefte aan hebben. In een open sfeer werden goede vragen gesteld en discussies gevoerd. Dat leverde inzicht op, in elkaars problematiek en in wat het programmabureau voor de regio’s kan doen. Hieronder beschrijven we de dag.

Bijpraten

De dag begon met een terugblik op de periode vanaf de tweedaagse bijeenkomst van 6 en 7 november 2018. In de tussentijd is o.a. het ontwerp Klimaatakkoord met daarin de RES’en opgesteld, is er een handreiking RES verspreid en wordt er gewerkt aan de analysekaarten. Daarnaast is gesproken over de vormgeving van het NP RES volgens de drie programmalijnen: regio ondersteuning, afstemmen en verbindingen en doelbereik. Deze powerpoint presentatie vindt u hier.

 

Praktijk on the spot, de workshops

Bestuurlijke startnotitie
De grote meerderheid van de regio’s is op dit moment bezig met de startnotitie. De belangrijkste vragen die momenteel spelen zijn: Hoe ziet de governance structuur eruit? Wie ondertekenen de startnotitie en wanneer? De regio’s bleken vergelijkbaar te zijn, bijvoorbeeld m.b.t. de governance structuur, de zoektocht naar capaciteit en de behoefte om de startnotities met elkaar te delen.
Ron van der Linden nam de deelnemers mee in het proces rond de bestuurlijke startnotitie van West-Overijssel.

Hoe ben je georganiseerd?
Er bestaat geen beste manier van organiseren, regio’s verschillen daarvoor onderling te veel van elkaar. Bij sommige nemen alle gemeenten zitting in de stuurgroep, bij anderen is er een vertegenwoordiging van de gemeenten. Soms wordt gekozen voor een brede stuurgroep, bijvoorbeeld ook met een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Een startnotitie of een samenwerkingsovereenkomst zijn belangrijk voor het leggen van het fundament voor een hechte RES-organisatie.

Wat gaan we (inhoudelijk) doen?
Veel regio’s werken cyclisch: stap voor stap komen ze uiteindelijk tot voorstellen. De tijdslijn is krap gelet op de o.a. de benodigde bestuurlijke afstemming en besluitvorming. De eerste stap is daarom voornamelijk bewustwording bij collega’s, bestuurders en raadsleden. De volgende uitdaging is het formuleren van een doel dat past binnen de landelijke opgave.

Hoe organiseer ik de RES met een brede coalitie?
Elke regio heeft stakeholders die op verschillende wijzen en op verschillende momenten betrokken worden in de RES. De vraag die veel gesteld wordt is wat de beste manier is om een brede coalitie vorm te geven. In de sessie werd duidelijk dat iedere regio dit op zijn eigen manier invult, met andere stakeholders en in een andere samenstelling, er bestaat geen één beste vorm. Er was grote behoefte om naast startnotities ook andere informatie over de organisatie onderling te delen.

Workshops

Financiën
Er is €15 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van de RES. Hiervan zal €12 miljoen direct naar de regio’s gaan. In deze workshop ging de discussie over hoe dit geld verdeeld kan worden over de 30 regio’s en welke verantwoording voor deze decentralisatie uitkering gewenst is. Het bleek dat regio’s dit vooral inzetten voor de inhuur van mensen, onderzoek en het organiseren van bijeenkomsten.

Monitoring voortgang en weging RES
Er wordt een kwalitatieve en kwantitatieve monitoring voor de RES vormgegeven. De regio’s geven tijdens de workshop aan dat er behoefte is aan duidelijkheid hierover. Aan de voorkant moet duidelijk zijn wat er wanneer opgeleverd moet worden en waar bij de oplevering naar gekeken wordt en door wie. Hierbij is het van belang dat de monitoring bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen zonder dat dit voor de regio’s veel extra werk kost. De regio’s bieden aan om mee te denken in de uitwerking hiervan.

Ondersteuning
De informatiebehoefte is groot. Regio's willen graag regelmatig op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling in het Klimaatakkoord en het NP RES. Daarnaast is het belangrijk om onderling kennis en ervaring uit te wisselen, in bijeenkomsten maar ook online.

Coalitie met de omgeving
Samen met maatschappelijke partijen en een netbeheerder werd gesproken over hoe een coalitie eruit kan zien, wie welke rol hierin kan en wil nemen en welke bijdrage geboden kan worden. Er is veel bereidheid om samen te werken, nu en op de lange termijn. De partijen nodigden de regio’s uit om hen zoveel mogelijk te betrekken.

Samenwerking

Tot slot is gevraagd naar de behoefte aan samenwerking onderling en met het NP RES. Deze behoefte is er, veel van de regionale coördinatoren willen één keer per 6-8 weken bij elkaar komen. We prikten meteen de eerstvolgende datum: die is op 2 april 2019.

 

Bekijk in de blibiotheek een aantal documenten die als oogst uit deze bijeenkomst kwamen.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen