Modelgebruik en modelkeuze in het RES-traject

27-03-2019 3761 keer bekeken

De analysekaarten en de GIS data daaruit vormen een eerste deel van de basis voor het ontwikkelen van een vastgestelde RES. In het beleidsvormende proces zullen ongetwijfeld nadere analyses nodig zijn.

De inzet van analyse- en rekenmodellen en eventuele bureaus die op basis daarvan adviseren bij de verdere uitwerking van de RES blijft uiteraard vrij. Daarnaast zal de leidraad voor de ontwikkeling van de transitievisie warmte, zodra deze gereed is, mede richtinggevend zijn.

Vanwege uniformiteit en optelbaarheid is het van belang dat alle regio’s zich zo veel mogelijk baseren op dezelfde uitgangspunten en rekenregels. Zo is aansluiting bij de NEV-systematiek van het Plan Bureau Leefomgeving (PBL) belangrijk om er voor te zorgen dat de RES’en onderling zo veel mogelijk vergelijkbaar en optelbaar blijven. In bijlage 5 bij de Handreiking RES is een zo compleet mogelijk overzicht van de te hanteren uitgangspunten en rekenregels opgenomen.

Er zijn momenteel vele modellen beschikbaar om ruimtelijke en energie-analyses te ondersteunen. Daardoor is het voor RES-regio’s wellicht lastig om de “juiste” keuze te maken. Daarom vindt u hier meer informatie en hulp over modelkeuze en -gebruik.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen