Energie en erfgoed

18-04-2019 6276 keer bekeken

De uitdaging om Nederland duurzaam te maken, is van invloed op monumenten en cultuurlandschappen.

Het ministerie van OCW biedt instrumenten om de inpassing van duurzame energieproductie in dit soort waardevolle omgevingen te ondersteunen.

Op de pagina over duurzaamheid van de Rijksdienst voor Cultuureel Erfgoed kun je verder klikken naar de onderwerpen verduurzaming van historische gebouwen, energietransitie en cultuurlandschap en verduurzaming van musea.

De handreiking erfgoed, energie en ruimte vind je hier.

Bij het opstellen van de RES is het zaak oog te hebben voor de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van de regio. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wil de regio’s hier graag bij helpen. De RCE is daarom voornemens om voor iedere RES-regio een tweetal (digitale) kaarten te maken: Een kaart met daarop de beschermde cultuurhistorische structuren en elementen, en daarnaast een kaart met de landschapstypen binnen de regio. Deze kaarten kunnen onder andere gebruikt worden voor regionale ontwerpateliers. Een gebiedseigen invulling van de RES is een goede basis voor participatie en draagvlak binnen de regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Buchner van de RCE. Hij is eerste aanspreekpunt voor vragen rond RES en Erfgoed.

Aanvullende informatie, zoals voorbeeldprojecten is ook te vinden op Erfgoed en Ruimte.

Bekijk ook

Cookie-instellingen