Uitnodiging deelname Klankbordgroep NP RES

25-04-2019 3643 keer bekeken

Wil jij of één van de betrokken personen bij jouw Regionale Energiestrategie meedoen aan de Klankbordgroep RES? Het doel van de klankbordgroep is om ca. één keer in de zes weken met een kleine groep mensen van gedachten te wisselen over thema’s die relevant zijn voor de RES.

Hierbij kun je denken aan proces & organisatie, ruimtelijke inrichting, systeemefficiëntie, data & monitoring etc. Ook willen we voorstellen en maatregelen uit het klimaatakkoord analyseren en toetsen aan de praktijk. Andersom kunnen de regio’s onderwerpen agenderen waarin het Nationaal Programma RES mogelijk iets kan betekenen.

De Klankbordgroep zal bestaan uit:

  • Regio-coördinatoren of bij de RES betrokken personen
  • Afhankelijk van het thema specifieke maatschappelijke- en/of marktpartijen
  • Vertegenwoordigers van het NP RES.

De bedoeling is om een ‘licht en efficiënt’ overleg te organiseren met niet meer dan tien personen die ‘feeling’ hebben met het betreffende thema. Daarvoor nodigen we jou als regio-coördinator uit om je aan te melden, maar willen we je ook vooral oproepen om anderen uit de RES-regio aan te melden als zij veel kennis over het thema hebben. Overleggen zullen plaatsvinden in Den Haag en Utrecht.

Doe je mee met een van de volgende overleggen?

Bekijk ook

Cookie-instellingen