Opvragen download analysekaarten NP RES & instructiebijeenkomsten

01-05-2019 6449 keer bekeken

De RES-regiocoördinatoren kunnen inmiddels voor de eigen regio kaarten & data als standaard GIS-bestanden downloaden. Wil je die bestanden ook ontvangen? De RES-regiocoördinator in jouw regio bepaalt dan of en hoe je de bestanden kan ontvangen. Er komen ook instructiebijeenkomsten.

Analysekaarten NP RES
Er was vraag naar het downloaden van alle gegevens uit de analysekaarten, om ze in de eigen GIS-omgeving verder te benutten, bewerken, combineren, enz.

Opvragen downloads
Alle RES-regiocoördinatoren ontvingen inmiddels een link naar de webpagina waarop zij voor hun regio alle kaarten en data in de vorm van standaard GIS-bestanden kunnen downloaden.

Wil je die bestanden ook ontvangen? Dan kan dat via de desbetreffende RES-regiocoördinator. Die bepaalt dan of en hoe je de bestanden kunt ontvangen. Weet je niet wie in jouw regio de RES-coördinator is? Vul dan s.v.p. hier je downloadverzoek in. Wij sturen dit dan door naar de desbetreffende RES-regiocoördinator. Hij/zij kan dan contact met jou leggen.

Andere vragen over de analysekaarten
Alle overige opmerkingen en suggesties bekijken we serieus. We komen op zo kort mogelijke termijn met een specifiek en afdoende antwoord. Dit geldt vooral bij fouten en onjuistheden in de huidige set kaartlagen en bijbehorende data.

Als het gaat om aanvullingen, verbetersuggesties, extra kaartlagen, enz. dan nemen we dit mee bij de doorontwikkeling en verdere verbetering van de viewer.

Analysekaarten versie 2.0
We streven ernaar kort na de zomer een versie 2.0 uit te brengen. Daarin hopen we zo veel mogelijk van de wensen van gebruikers mee te nemen. Of dit helemaal gaat lukken, hangt af van de impact en van de mogelijkheden of beperkingen die ook voor ons als NPRES gelden. Via nieuwsbrief en website kondigen wij de nieuwe versie van de viewer ruim van tevoren aan.

Instructiebijeenkomsten
We werken momenteel aan de organisatie van vier instructiebijeenkomsten c.q. masterclasses in de verschillende landsdelen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met mensen uit de praktijk en uit de regio's dieper in op de viewer, de werking, de achterliggende data, de vraag hoe je e.e.a. kunt gebruiken in je eigen regionale RES-traject, best practices, enz. Zodra we data en locaties hebben geprikt, melden we dit melden via website en nieuwsbrief.

Het NPRES is nog volop in opbouw en ontwikkeling. Onze formatie en capaciteit is momenteel nog erg krap we hebben ook nog niet alles helemaal goed kunnen inregelen (o.a. helpdesk, snelle en adequate beantwoording van vragen, enz.). Wij vragen hiervoor jouw begrip.

Bekijk ook

Cookie-instellingen