Behoefte aan meer tijd voor het maken van een RES

27-05-2019 3774 keer bekeken

Vanuit de regio’s hebben jullie zorgen geuit over de in het ontwerp-Klimaatakkoord opgenomen planning met betrekking tot de RES. Er is meer tijd gevraagd voor een zorgvuldig besluitvormings- en participatieproces.

Vanuit de regio’s is zorg geuit over de in het ontwerp-Klimaatakkoord opgenomen planning met betrekking tot de RES. Er is meer tijd gevraagd voor een zorgvuldig besluitvormings- en participatieproces.

Deze behoefte is op 17 april jl. besproken in het bestuurlijk overleg over het Klimaatakkoord en de doorrekeningen. Dat overleg vindt plaats tussen het Rijk vertegenwoordigd door de minister van EZK, BZK en staatssecretaris van I&W, en provincies, gemeenten en waterschappen.

De overheden hebben gezamenlijk geconcludeerd dat het wenselijk is om de termijn om te komen tot een definitieve RES te verlengen met een half jaar, in de wetenschap dat hier aan de Elektriciteitstafel op 7 juni ook nog over gesproken moet worden. Na 7 juni informeren wij je over de stand van zaken.

Bekijk ook

Cookie-instellingen