De analysekaarten weer een stap verder

19-06-2019 5907 keer bekeken

Na overleg met de regio’s hebben we ervoor gekozen om het platform voor de analysekaarten door te ontwikkelen met vier deelproducten.

Een belangrijke bouwsteen voor de Regionale Energie Strategie is een analyse van de mogelijkheden voor duurzame opwekking van warmte en elektriciteit. Een uniforme analyse helpt bij het onderling vergelijken en optellen van de resultaten in een later stadium.

In opdracht van het Nationaal Programma RES is een viewer ontwikkeld waaruit alle gegenereerde inzichten worden ontsloten voor de gebruikers in de RES-regio’s. Deze vorm maakt het mogelijk centraal updates door te voeren, voorkomt discussies over versieverschillen en biedt elke gebruiker dezelfde informatie en uitleg. Meer over de viewer op deze pagina op www.npres.nl.

De viewer is open van opzet en kan direct in werksessies gebruikt worden.
Vooralsnog zijn de analyseresultaten uit de viewer ‘read-only’.
RES coördinatoren kunnen wel data onttrekken voor toepassing en bewerking in eigen reken- of GIS-omgevingen.

Het platform wordt door de regio’s gewaardeerd en gebruikt. Dit levert een heleboel vragen op. Die kunnen enerzijds opgelost worden door het verbeteren van de analysekaarten en de gebruikersvriendelijkheid van de viewer. Anderzijds is het noodzakelijk om gebruikers op te leiden en bij te staan met beantwoorden van vragen.

Na overleg met de regio’s hebben we ervoor gekozen om het platform door te ontwikkelen met de volgende vier deelproducten:

  1. Viewer met update van kaarten. Die blijft beschikbaar tot eind 2020
  2. Vier masterclasses van een dagdeel
  3. Beantwoording van helpdesk vragen
  4. Per oktober 2019 een actualisatie van de kaarten/handleiding/uitgangspunten onder de noemer analysekaarten 2.0

De doorontwikkeling vindt weer plaats onder verantwoordelijkheid van de werkgroep data en monitoring. Daarin zitten deelnemers vanuit de koepelorganisaties IPO, VNG en UvW en de ministeries BZK en EZK. Ook wordt uitwisseling van data en werkwijzen gezocht. Denk aan bijvoorbeeld:

  • de handreiking warmte van het Expertisecentrum Warmte (ECW)
  • de monitoring van de RES-biedingen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • de ontwikkelingen die de databeheerders zelf oppakken in bijvoorbeeld VIVET (met daarin o.a. Rijksdienst voor Ondernemerd NL, Centraal Bureau voor de Statistiek en PBL).

Ons doel is de energietransitie eenduidig en samenhangend te faciliteren. We hopen zo discussies rondom getallen en analyses tussen bestuurslagen en regio’s onderling te helpen voorkomen.

Meer uitleg over de verbeteringen die we realiseren vind je hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen