RES: niet alleen wind en zon, maar ook warmte

09-07-2019 6712 keer bekeken

Steeds meer mensen kunnen zich inmiddels een voorstelling maken van de RES: de regionale energiestrategie. Dat is toch de manier om nieuwe windmolens en zonnevelden te realiseren? Dat klopt. Dat de RES ook over warmte gaat, is nog niet voor iedereen duidelijk.

Het deel van de RES dat over warmte gaat, heet de RSW. Die afkorting staat voor Regionale Structuur Warmte. De RSW brengt de vraag naar, het aanbod aan en de infrastructuur van warmte in kaart. Oftewel: waar liggen de dichtbevolkte gebieden, waar is restwarmte, hoe verbinden we deze beide of is er misschien al een warmtenet aanwezig? Het is de bedoeling dat in de RES het gesprek op gang komt over het gebruik van warmte. Het zal dan vooral gaan over de grotere warmtebronnen, die relevant zijn voor meerdere gemeenten.

De kleinere, lokale warmtebronnen horen meer thuis in de Transitievisie Warmte. Deze TVW is een verantwoordelijkheid van de gemeenten, niet van de RES-regio’s. Een gemeente geeft in zo’n TVW voor het eind van 2021 aan wanneer ze welke wijk van het aardgas haalt. En ook staat erin wat de meest waarschijnlijke nieuwe duurzame bron wordt. Er zijn gemeenten die nu al een TVW hebben, maar de meeste nog niet. Voor inwoners waarbij de CV-ketel crasht of op zijn eind loopt, is de TVW erg belangrijk. In die visie kun je immers zien of je in een wijk woont waar een warmtepomp is voorzien of een warmtenet.

In de Cleantechregio (Apeldoorn-Zutphen en vijf andere gemeenten) krijgen we hulp van de provincie Gelderland. Zij hebben een groot warmteonderzoek uitgezet. Dat is mooi. We pakken de energietransitie zo samen aan. Want iedereen moet er straks natuurlijk wel warmpjes bij zitten.

Uko Post, adviseur Ruimte en Wonen, gemeente Zutphen

Bekijk ook

Cookie-instellingen